Podatek odroczony – jak ustalać wysokość podatku dochodowego?

Podatek odroczony ma związek z podatkiem dochodowym.