Podatki

Czym jest podatek od lokat bankowych? Czy da się uniknąć podatku od zysków kapitałowych?

4 minut(y) czytania

Założenie lokaty bankowej jest znakomitym pomysłem na to, aby twoje oszczędności na siebie zarabiały. Jednak nie będzie to wyłącznie czysty zysk. Sprawdź, jaki podatek od lokat trzeba będzie zapłacić!

Myślenie o przyszłości wymaga od ciebie podejmowania szeregu działań, które w danym momencie wydają się nie przynosić zbyt dużych profitów. Jedną z takich opcji jest zamrażanie swoich środków finansowych na lokacie bankowej. Po czasie powinieneś otrzymać czysty zysk w postaci odsetek od lokat. Jednak mało kto wie, że w znacznym stopniu zyski realnie są o wiele niższe, aniżeli sugerowałoby to oprocentowanie składanego depozytu. Dlaczego bank daje mniej pieniędzy? Za to wszystko odpowiada tzw. podatek Belki. Praktycznie każdy, kto kiedykolwiek gromadził pieniądze na lokacie lub koncie oszczędnościowym, zauważył, że obciąża go dodatkowy podatek od dochodu w postaci 19% ryczałtu. Jak duży jest podatek od lokat i jak go obliczyć? Czy zawsze trzeba go opłacać? Odpowiadamy!

Czym jest podatek Belki?

Najprościej można powiedzieć, że podatek Belki to tak naprawdę zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. W takiej sytuacji system podatkowy uwzględnia przychody z kapitałów pieniężnych, które obejmują m.in.:

 • odsetki od obligacji;
 • odsetki od lokat i kont oszczędnościowych;
 • przychody z tytułu zbycia akcji;
 • przychody z tytułu wypłaconej dywidendy;
 • przychody z tytułu zbycia instrumentów pochodnych.

Z zasady pomnażając swoje oszczędności na lokatach oraz kontach oszczędnościowych musisz mieć świadomość tego, że część wypracowanego zysku musi być później oddana na rzecz państwa. Danina ta została nazwana od nazwiska ministra finansów – Marka Belki.

Kliknij!
Podatek naliczony a należny – najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

Kiedy musisz zapłacić podatek od zysków kapitałowych?

Przede wszystkim musisz pamiętać o tym, że opodatkowaniu podlega wyłącznie kwota uzyskanego przychodu. Co za tym idzie, urząd skarbowy interesuje wyłącznie ta inwestycja lub oszczędność, która realnie przyniesie nam zysk.

Ile wynosi podatek od dochodów kapitałowych?

Ile zatem wynosi podatek od zysków kapitałowych? Podatek Belki wynosił pierwotnie 20% i obejmował odsetki od tego, co zostało uzyskane np. na lokacie. Warto przy tym zaznaczyć, że lekka zmiana nastąpiła w 2004 roku. Od tego czasu fiskus może pobierać od zysku 19%.

Jak obliczyć podatek od lokat?

Bank lub inna instytucja zajmująca się lokowaniem pieniędzy będzie automatycznie naliczać i odprowadzać podatek. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie zweryfikować, ile wynosi podatek od lokat. Co trzeba zrobić w takiej sytuacji?

 1. Najpierw musisz ustalić, jaka jest podstawa opodatkowania. Możesz to zrobić poprzez obliczenie oprocentowania od wysokości lokaty i tego, ile wynosi kwota, jaką dysponujesz. Oczywiście, odpowiednio inaczej trzeba liczyć, ile dadzą np. papiery wartościowe, fundusz inwestycyjny lub emerytalny.
 2. Jeśli znasz podstawę opodatkowania, wiesz, jaki jest bazowy zysk z odsetek.
 3. Następnie obliczone odsetki brutto musisz zaokrąglić do jednego grosza w górę.
 4. Po zaokrągleniu otrzymanej kwoty mnożysz ją przez stawkę podatku (19%), czyli 0,19.
 5. Wynik również zaokrąglasz do jednego grosza w górę i otrzymujesz w ten sposób wartość podatku Belki.
 6. Jeśli odejmiesz tę kwotę od podstawy opodatkowania, otrzymasz wartość netto lokaty.

Samodzielne obliczenie wysokości podatku Belki – kiedy musisz to zrobić?

Ta danina jest przekazywana przez płatnika (np. przez bank). Jednak podatek od lokat, który wynosi 19 procent, podatnik może odprowadzić samodzielnie. Muszą tak zrobić osoby, które są do tego zobowiązane prawnie, czyli dokonujące samodzielnych inwestycji na giełdzie. Obowiązuje ich w takiej sytuacji konieczność wypełnienia deklaracji podatkowej PIT 38. Jeśli jesteś osobą fizyczną, terminowy podatek od odsetek opłaca odpowiednia instytucja finansowa.

Kliknij!
Podatek od gier – opodatkowanie gier hazardowych w Polsce. Z jakimi opłatami wiążą się wygrane?

Podatek od lokat a IKE i IKZE

W tym miejscu warto zaznaczyć, że podatek Belki od lokat w określonych przypadkach nie dotyczy IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). Konieczne będzie spełnienie określonych wymogów.

 1. W przypadku IKE zwolnienie z zysków kapitałowych w wysokości 19% dotyczy osób, którym środki zostaną wypłacone nie wcześniej niż bezpośrednio po ukończeniu 60. roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik może wcześniej nabyć prawa do otrzymywania świadczeń (wcześniejsza emerytura). Co więcej, wpłata na rzecz indywidualnego konta nie może być dokonywana krócej niż przez 5 dowolnych lat kalendarzowych.
 2. Nieco inaczej wygląda sytuacja osób z IKZE. W tym przypadku nie będzie musiał zapłacić podatku Belki nikt, kto ze środków skorzysta po 65. roku życia, a wpłaty będą dokonywane dłużej aniżeli przez 5 lat. Nie oznacza to jednak braku opłat. Trzeba jednak zapłacić 10% ryczałtu, choć bazowa stawka podatku Belki wynosi 19%.

Czy jest jednak jakakolwiek droga, by uniknąć zgodnie z prawem podatku od lokat?

Jak uniknąć podatku Belki?

W tym miejscu warto zadać sobie pytanie, czy zawsze należy rozliczyć podatek Belki. Jeszcze do 2012 roku były realne możliwości na uniknięcie tego opodatkowania. Jeśli ktoś decydował się na jednodniowe lokaty, wartość podatku była zaokrąglana do pełnych złotych. W praktyce jednak nowelizacja ustawy sprawiała, ze opcja ta została zamknięta, ponieważ teraz podatek ten jest zaokrąglany do pełnych groszy. Jak zostało to zaznaczone wcześniej, korzystną opcją na ominięcie podatku jest IKE. Tu jednak obowiązuje ograniczenie limitu rocznych wpłat, które jest ustalone na 15 777 złotych.

Powinieneś pamiętać, że realnie uzyskane pieniądze na lokacie nie będą pokrywać się z tym, co sugeruje oprocentowanie. Podatek od lokat skutecznie obniża zyski, choć jest liczony wyłącznie od dochodu uzyskanego poprzez lokatę. Nie ma także możliwości, by go skutecznie uniknąć w majestacie prawa.

Kliknij!
Kalkulator wynagrodzenia – Polski Ład. Podatek dochodowy od osób fizycznych i składka na podatki od wynagrodzenia
Zobacz też:
Nasze propozycje
Podatki

Zwrot VAT: jak to działa w logistyce

3 minut(y) czytania
Obecnie coraz więcej polskich przedsiębiorców wkracza na zagraniczne rynki, eksportując oferowane towary oraz usługi do innych krajów. Powszechny staje się także import…
Podatki

Czy urząd skarbowy sam rozliczy PIT?

2 minut(y) czytania
2 maja 2022 roku mija termin składania deklaracji podatkowych. To jeden z najważniejszych obowiązków podatników. Jego niedopełnienie wiąże się z poważnymi konsekwencjami….
Podatki

Kara za niezłożenie PIT-u – jakie są konsekwencje niedopełnienia obowiązku?

2 minut(y) czytania
Obowiązkiem podatnika jest złożenie rocznej deklaracji w wyznaczonym terminie. Za niedopełnienie grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. Czyn taki zyskuje kwalifikację wykroczenia lub przestępstwa skarbowego….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.