Rada Ministrów zatwierdziła we wtorek 15 czerwca propozycję dotyczącej płacy minimalnej, która zacznie obowiązywać w 2022 roku. Od przyszłego roku miesięczne wynagrodzenie nie może być niższe niż 2985 zł brutto (2203 zł netto). To wzrost o 184,70 zł brutto w porównaniu z 2021 rokiem. W przypadku określonych umów cywilnoprawnych minimalna stawka godzinowa wynosi 19,60 zł brutto.

Rząd przyjął dzisiaj propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 2985 zł brutto, natomiast najniższa stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,60 zł. To wzrost o 1,30 zł w porównaniu z obecnymi regulacjami o czym wspomina resort:

„Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrastałaby w stosunku do kwoty obowiązującej w bieżącym roku (18,30 zł) o 1,30 zł”.

Powyższe sugestie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z upoważnienia Rady Ministrów przekaże do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego. Podkreślono, że rozmowy powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od otrzymania propozycji.

Tegoroczna stawka minimalna z tytułu umowy o pracę wynosi 2800 zł brutto. To o 200 zł więcej niż w 2019 roku. Płaca godzinowa zaś wzrosła o 1,30 zł z 17 zł do 18,30 zł brutto.

Archiwum: czerwiec 2021