Czternasta emerytura w listopadzie trafi do seniorów, aczkolwiek nie każdy będzie mógł cieszyć się pełną kwotą świadczenia, które wynosi 1250,88 zł brutto, czyli 1022,30 zł netto. ZUS przewiduje dodatek dla 9,1 miliona emerytów i rencistów, ale pełną kwotę otrzyma 7,9 miliona osób.

Czternasta emerytura już w listopadzie

Rząd deklaruje, że czternasta emerytura zostanie wypłacona emerytom i rencistom w przyszłym miesiącu wraz z comiesięcznym świadczeniem. W przypadku „czternastki” nie trzeba wypełniać odpowiednich wniosków bądź formularzy, ponieważ jest nadawana „z góry”. W przeciwieństwie jednak do „trzynastki” nie wszyscy seniorzy otrzymają pełną kwotę. Jej wysokość jest uzależniona od otrzymywanej emerytury bądź renty. Jeżeli suma ta nie przekracza 2900 zł brutto wówczas seniorzy mogą liczyć na pełną pulę. Jeśli jest inaczej wtedy „czternastka” będzie wyliczana na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

Czternasta emerytura. Na jaką kwotę mogą liczyć seniorzy

Reguła „złotówka za złotówkę” polega na obniżeniu wysokości otrzymywanych świadczeń, gdy nasze stałe dochody przekraczają pewne ustalone progi. W przypadku 14. emerytury tabela prezentuje się następująco:

 • 2950 zł brutto emerytury – 981,88 zł 14. emerytury;
 • 3000 zł brutto emerytury – 940,50 zł 14. emerytury;
 • 3050 zł brutto emerytury – 900,13 zł 14. emerytury;
 • 3100 zł brutto emerytury – 858,75 zł 14. emerytury;
 • 3150 zł brutto emerytury – 818,38 zł 14. emerytury;
 • 3200 zł brutto emerytury – 777 zł 14. emerytury;
 • 3250 zł brutto emerytury – 736,63 zł 14. emerytury;
 • 3300 zł brutto emerytury – 695,25 zł 14. emerytury;
 • 3350 zł brutto emerytury – 654,88 zł 14. emerytury;
 • 3400 zł brutto emerytury – 613,50 zł 14. emerytury;
 • 3450 zł brutto emerytury – 573,13 zł 14. emerytury;
 • 3500 zł brutto emerytury – 531,75 zł 14. emerytury;
 • 3550 zł brutto emerytury – 491,38 zł 14. emerytury;
 • 3600 zł brutto emerytury – 450 zł 14. emerytury;
 • 3650 zł brutto emerytury – 409,63 zł 14. emerytury;
 • 3700 zł brutto emerytury – 368,25 zł 14. emerytury;
 • 3750 zł brutto emerytury – 327,88 zł 14. emerytury;
 • 3800 zł brutto emerytury – 286,50 zł 14. emerytury;
 • 3850 zł brutto emerytury – 246,13 zł 14. emerytury;
 • 3900 zł brutto emerytury – 204,75 zł 14. emerytury;
 • 3950 zł brutto emerytury – 164,38 zł 14. emerytury;
 • 4000 zł brutto emerytury – 123 zł 14. emerytury;
 • 4050 zł brutto emerytury – 99,63 zł 14. emerytury;
 • 4100 zł brutto emerytury – 50,25 zł 14. emerytury;
Archiwum: październik 2021
Czternasta emerytura