PKD budownictwo, czyli sekcja F. Jakie są zasady zapisu w rejestrze? Poznaj Polską Klasyfikację Działalności

Obecność firmy budowlanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pozwoli łatwiej ją wyszukać potencjalnym klientom.