Obecność firmy budowlanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pozwoli łatwiej ją wyszukać potencjalnym klientom. W jaki sposób uzyskać wpis do CEiDG? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym jest kod PKD budownictwo oraz w jakim dziale go szukać!

Prowadzenie działalności gospodarczej ma z założenia wiązać się z zyskiem. Powinno być jednak nakierowane także na to, by jak najlepiej służyć ludziom. Jakość usług przekłada się pośrednio na większe zyski. Najpierw trzeba jednak sprawić, aby działalność była łatwa do znalezienia.

Czasami do poszerzenia bazy klientów mogą się przyczynić numery PKD. Budownictwo również ma odpowiednią sekcję, gdzie są wskazane firmy z tej branży. Czym są owe kody i do czego służą? Można dzięki nim sklasyfikować działalność, a oprócz tego zwiększyć prawdopodobieństwo, że nowe osoby znajdą firmę. Prowadzisz usługi remontowo-budowlane? Przeczytaj, by poznać numer PKD budownictwa!

PKD – budownictwo ogólne i inne branże

W PKD budownictwo jest zaliczone do sekcji. Oprócz niego istnieje jeszcze 20 innych sekcji obejmujących różne działy działalności gospodarczej. Są tam najróżniejsze gałęzie przemysłu i sektora usług. W PKD można znaleźć osobno branże związane z dostawą wody (także tej ciepłej), prądu, gazu, a nawet pary wodnej.

Jest tam także miejsce na przemysł górniczy i wydobywanie surowców oraz ich przetwórstwo przemysłowe. Oprócz tego w rejestrze można znaleźć również zawody związane bardziej z pracą umysłową, czyli działalność kulturalną naukową i edukację. W PKD budownictwo jest zatem tylko jednym z wielu elementów.

Budownictwo PKD – jakie są działy Polskiej Klasyfikacji Działalności?

Każda sekcja jest podzielona na jeszcze mniejsze kategorie. W PKD budownictwo ma 3 osobne działy:

 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – dział 41;
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – dział 42;
 • roboty budowlane specjalistyczne – dział 43.

Działy te kolejno są podzielone na podklasy. Pierwszy dział obejmuje wszelkie prace, które potrzebne są od początku do końca przy wznoszeniu nowych budowli. Drugi dział to prace związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Trzeci dział, w którym są roboty specjalistyczne, zawiera przede wszystkim prace wykończeniowe. Mogą być mniej lub bardziej konieczne do prawidłowego działania i pełnego korzystania z budynku. Ten podział na działy pozwala na łatwiejsze znalezienie firmy specjalizującej się w określonych pracach budowlanych.

Kody PKD – budownictwo związane ze wznoszeniem budynków

Aby móc zbudować budynek, trzeba czasami dokonać rozbiórki istniejących już budowli. W PKD budownictwo obejmuje więc przygotowanie terenu pod budowę, czyli na przykład wyburzenie starych budynków (kod PKD 43.1). Oprócz tego w niektórych przypadkach trzeba wykonać odpowiednie wykopy lub wiercenia geologiczno-inżynieryjne (kod PKD 43.13).

Do tej kategorii nie należą jednak wiercenia eksploatacyjne ropy naftowej ani na przykład prowadzenie naukowych pomiarów sejsmicznych czy geofizycznych. Odwierty w sekcji F mają służyć wyłącznie badaniu mechaniki gruntu do celów budowlanych.

PKD budownictwo – co obejmuje przygotowanie terenu pod budowę?

Samo „przygotowanie terenu pod budowę” może wydawać się dość zagadkowe, dlatego warto rozwinąć, co oznacza. W PKD budownictwa 43.12.Z. Z określa wszelkie działania ściśle związane z samym budynkiem, który będzie stał na danej ziemi.

To zatem oczyszczanie przyszłego terenu budowy, czyli na przykład usuwanie kamieni, wyrównywanie terenu, wyburzanie budynków, ale też kopanie potrzebnych dołów i rowów. To również odwadnianie całości ziemi dookoła budynku i drenowanie terenów leśnych lub rolniczych. Przygotowanie o numerze 43.12.Z nie obejmuje za to odkażania gleby, wiercenia studni czy wierceń eksploatacyjnych.

Symbole PKD – budownictwo obiektów inżynierii

Jeśli chodzi o inżynierię, PKD budownictwa w dziale 42 koncentruje się wokół wykonywania konkretnych instalacji. Ta podgrupa obejmuje, między innymi:

 1. prace związane z budową dróg i autostrad – 42.11;
 2. prace związane z budową dróg kolejowych naziemnych i podziemnych – 42.12;
 3. budowę tuneli, mostów – 42.13;
 4. prace związane z budową linii wodociągowych,telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – 42.2.

Kod PKD – usługi budowlane specjalistyczne

Roboty wykończeniowe to w PKD budownictwa zdecydowanie najbardziej obszerny dział, który ma numer 43.3. W tej podgrupie ujęte zostały takie usługi budowlane, jak:

 • tynkowanie – 43.31;
 • stolarka budowlana, obejmująca montaż drzwi, okien futryn, wykańczanie sufitów, ścianek działowych czy wyposażanie wnętrza w meble wbudowane – 43.32;
 • tapetowanie i posadzkarstwo – 43.33;
 • szklenie i malowanie – 43.34.

Usługi remontowo-budowlane PKD – jakie mogą być pozostałe specjalistyczne roboty budowlane?

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane o numerze PKD 43.9 to część, gdzie zakwalifikowano wszystkie roboty, które nie znalazły się w poprzednich działach. PKD budownictwo obejmuje tutaj na przykład roboty podpowierzchniowe, takie jak budowanie fundamentów (43.99.Z). W zakres wchodzą również wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91), osuszanie budynków, budowa kominów i pieców, montaż rusztowań i platform roboczych czy inne specjalistyczne roboty zbyt drobne, by je osobno wydzielić.

Według PKD budownictwo oraz wszelkie usługi z nim związane znalazły swoje miejsce w sekcji F, w działach 41, 42, 43. Ewidencja pozwala na ich znalezienie w bardzo łatwy sposób. Jeśli prowadzisz działalność, pamiętaj o odpowiednim wyborze sekcji i działu.

Archiwum: wrzesień 2021
pkd budownictwo