PKD budownictwo, czyli sekcja F. Jakie są zasady zapisu w rejestrze? Poznaj Polską Klasyfikację Działalności