PKC to jeden z rodzajów giełdowych zleceń. Na czym one polegają? Jakie są inne odmiany zleceń kupna i sprzedaży na giełdzie papierów wartościowych? Jak przebiega współpraca inwestora z domem maklerskim?

PKC oznacza skrót „po każdej cenie”. Zlecenie PKC oznacza w praktyce zlecenie sprzedaży bądź kupna wskazanych papierów wartościowych bez limitu ceny. Co jeszcze warto wiedzieć o zleceniach? O czym pamiętać przed podjęciem współpracy z biurem maklerskim? Tego dowiesz się, gdy przeczytasz artykuł do końca.

Od czego zacząć współpracę z maklerem giełdowym?

Planujesz zainwestować w papiery wartościowe? Nawet jeśli masz wiedzę na ten temat, to musisz najpierw założyć rachunek inwestycyjny w domu maklerskim. Potem przelej na ten rachunek środki finansowe, przeznaczone na inwestycje. Zakupu i sprzedaży na giełdzie będzie dokonywał w twoim imieniu makler lub broker giełdowy. Zastanawiasz się, ile zarabia makler giełdowy? Jego wynagrodzenie zależy w dużej mierze od kwoty prowizji za udane transakcje giełdowe. Zatem masz pewność, że będzie mu zależało na tym, aby działać na twoją korzyść.

Co warto wiedzieć na temat zleceń giełdowych?

Zlecenia transakcji składasz w wygodny dla ciebie sposób: osobiście, telefonicznie lub online poprzez stronę domu maklerskiego. Giełda papierów wartościowych działa inaczej niż giełda towarowa, więc możesz korzystać z technologii cyfrowych. Podczas zlecenia ustal rodzaj zlecenia i rodzaj transakcji, a więc kupno lub sprzedaż. Wybierz spółki, w które chcesz zainwestować i rodzaj papierów wartościowych, które cię interesują. Tak powstanie arkusz zleceń, oczekujących na realizację na giełdzie. W zależności od rodzaju zlecenia, zostaną zrealizowane natychmiast, bądź też w partiach albo po osiągnięciu określonej ceny rynkowej.

Jakie są rodzaje zleceń?

Oto najczęściej wybierane zlecenia:

  • zlecenie bez limitu ceny – inwestor zaznacza limit kupna poprzez wskazanie maksymalnej ceny wybranych instrumentów i limit sprzedaży poprzez wskazanie minimalnej ceny, po której chce sprzedać:
  • zlecenie PCR, czyli zakup bądź sprzedaż po cenie rynkowej;
  • zlecenie PKC, czyli zakup bądź sprzedaż po każdej cenie;
  • zlecenie z ustalonym limitem ceny minimalnej dla sprzedaży i maksymalnej dla zakupu;
  • zlecenie PEG ze zmiennym limitem realizacji, może być składane wyłącznie w fazie notowań ciągłych;
  • zlecenie stop loss i stop limit – inwestor określa limit ograniczający maksymalną stratę.

Na czym polega zlecenie „po każdej cenie”?

To rodzaj zlecenia bez wyznaczonego limitu transakcji. Realizowane jest po najlepszych kursach z przeciwnej strony arkusza zleceń. Realizacja zlecenia może odbywać się w kilku transakcjach po różnych cenach. Może ono być składane na każdym etapie sesji, poza dogrywką. Inwestor nie ma możliwości kontroli kursu, co jest elementem ryzyka. W arkuszu zleceń PKC ma taki sam priorytet, jak zlecenia typu PCR.

Zalety i wady zlecenia PKC

Zaletą jest szybkość realizacji, bo ten typ zlecenia ma pierwszeństwo przed zleceniami z limitem. Najlepiej składać je podczas hossy na giełdzie, na wysoko notowane instrumenty. Wadą PKC jest zaś fakt, że potrafi ono sztucznie zawyżyć kurs akcji mało płynnych spółek. Warto więc takie zlecenia rozbijać na różne instrumenty i różne spółki, a także zaznaczyć okres ważności zlecenia. Lepiej też nie składać tego typu zleceń na duże wartości.

Czym różni się zlecenie PKC od PCR?

Przede wszystkim czasem realizacji. Zlecenie PKC będzie się realizowało etapami po różnych cenach. Natomiast zlecenie PCR zrealizuje się po najkorzystniejszej dla inwestora cenie, ale tylko wtedy, jeśli po drugiej stronie arkusza będzie widniało przeciwstawne do niego zlecenie. W przeciwnym razie zlecenie PCR zostanie odrzucone lub część zlecenia zostanie zawieszona do czasu pojawienia się zlecenia przeciwstawnego.

Jak widzisz, zlecenie PKC nie zawsze jest korzystne. Jaki typ zlecenia wybrać? Jeśli nie zależy ci na szybkim zakończeniu transakcji, możesz ustalić w zleceniu limit – czyli minimalną cenę dla sprzedaży i maksymalną dla zakupu papierów wartościowych. To dobra opcja w sytuacji, gdy nie chcesz stracić, ale pod warunkiem stabilnej sytuacji na giełdzie. W przypadku dynamicznych zmian, lepiej sprawdzi się PKC.

Archiwum: listopad 2022
pkc