PKC – zlecenia giełdowe po każdej cenie, rodzaje zleceń

PKC to jeden z rodzajów giełdowych zleceń.