Opinie o pracowniku jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę. Może być potrzebna w procesie rekrutacji na inne stanowisko i najczęściej jest wystawiana na wniosek ocenianej osoby. Jaka jest specyfikacja tego dokumentu i jego cechy charakterystyczne?

Dobry kandydat na dane stanowisko to coś niezwykle pożądanego przez pracodawców. W większości przypadków najlepszym wyborem będzie zatrudnienie kogoś z doświadczeniem w danej branży, ponieważ pozwala to na krótszy okres przyuczania oraz większe prawdopodobieństwo sukcesu. Opinia o pracowniku może okazać się w takim przypadku czymś, co przeważy na korzyść danej osoby, choć nie zawsze. Nie każdy wie bowiem, że dokument ten może również świadczyć negatywnie o pracowniku. Oto najważniejsze informacje dotyczące opinii o pracowniku.

Opinia pracodawcy o pracowniku a referencje

Na początku warto zaznaczyć różnicę między referencjami a opinią. Referencje to dokument wypełniany zawsze na wniosek danej osoby. Zawierają one superlatywy i mają zawsze pozytywny wydźwięk. Są one świadectwem dobrych cech danej osoby. 

Opinia o pracowniku nie zawsze musi być pozytywna. Szczególnie w przypadkach, gdy nie jest pisana na wniosek danej osoby. Jest to zatem znacznie bardziej obiektywne pismo, które w niektórych przypadkach może wręcz zaszkodzić.

Czy opinia na temat pracownika jest obowiązkowa?

Nie ma żadnych wymagań prawnych co do tworzenia jakiegokolwiek dokumentu opiniującego danego pracownika. Jego napisanie jest zatem zależne od woli pracodawcy. Z tego samego powodu zwierzchnik może odmówić napisania pisma i nie musi podawać powodów takiego postępowania. Opinia o pracowniku nie ma żadnego znaczenia dla pracodawcy, ale może być kluczowa dla zatrudnionego. Czasami jest bowiem wymagana w innych miejscach pracy, a na pewno bywa w nich przydatna.

Kiedy i jak pisać ocenę pracownika?

Najczęściej opinia pracodawcy o pracowniku jest tworzona po zakończeniu jakiegoś okresu pracy. Może ona objąć staż lub praktyki – niezależnie od tego, czy była za nie wypłacana pensja, czy nie – a także takie formy pracy, jak wolontariat lub inną pracę charytatywną na czyjąś rzecz. Opinia o pracowniku zazwyczaj wystawiana jest pod sam koniec, ponieważ w ten sposób najbardziej wiarygodnie ocenia przebieg zatrudnienia. Powinna się w niej znaleźć przede wszystkim ocena pracy, a nie samej osoby. Opisowi podlegają zatem wykonywanie obowiązków oraz wykorzystywanie konkretnych cech w pracy, a nie to, jakim człowiekiem jest dany pracownik.

Jak napisać pozytywną opinię o pracowniku? Elementy dokumentu

Opinia o pracowniku to pismo formalne i powinno spełniać określone wymagania. Musi mieć konkretną budowę i nie może być po prostu byle jakim tekstem napisanym w pierwszym lepszym edytorze. Zobacz, jak napisać pozytywną opinię o pracowniku:

  • z prawej strony umieść datę i miejsce wystawienia opinii;
  • po lewej stronie zamieść dane pracodawcy wraz z nazwą firmy;
  • na środku wpisz tytuł dokumentu „Opinia o pracowniku”;
  • w pierwszym akapicie opisz pracownika. Powinny się tu znaleźć przede wszystkim jego imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz okres współpracy;
  • drugi akapit jest miejscem na doprecyzowanie opisu obowiązków danej osoby. Opinia o pracowniku powinna zawrzeć kompetencje wykorzystane przez pracownika w pracy oraz to, czego nauczył się, pracując w danym miejscu;
  • trzeci akapit powinien zawierać samą opinię. Zapisz tutaj mocne i słabe strony danego pracownika, wywiązywanie się z obowiązków, punktualność, dokładność, kreatywność oraz wszystkie inne, istotne cechy;
  • w ostatnim akapicie znajduje się polecenie danej osoby bądź jego brak. Opinia o pracowniku może też zawierać dane kontaktowe pracodawcy, gdyby przyszły rekruter chciał dowiedzieć się czegoś więcej;
  • na samym końcu wpisz zwrot grzecznościowy „Z poważaniem/wyrazami szacunku” i złóż podpis wraz z pieczątką.

Jak powinna zostać napisana formalna opinia o pracowniku?

Znasz już wymagania formalne, jednak to nie zawsze rozwiązuje kwestię treści dokumentu. Trzeba pamiętać, że opinia na temat pracownika powinna być napisana własnoręcznie. Użycie gotowego opisu najbardziej banalnych umiejętności nie będzie tym, czego wymagają rekruterzy. Jest to ponadto złamanie praw autorskich, za co grozi kara. Najlepiej skupić się na danej osobie i wypisać to, czym rzuciła się ona w oczy podczas pracy. 

Należy ponadto skupić się na jednym tonie dokumentu – jeśli decydujemy się na opinię negatywną, warto trzymać się tego tonu. Trzeba przy tym bezwzględnie zachować obiektywność i nie kierować się osobistymi sympatiami lub antypatiami. Pamiętaj o tym, zwłaszcza gdy tworzysz opinię pracownika do sądu.

Do czego przydaje się opinia o osobie do sądu?

Niektóre osoby mogą prosić pracodawców o wypełnienie opinii, która następnie zostanie wykorzystana w procesie sądowym. Może ona być przydatna na przykład w postępowaniach związanych z objęciem opieki nad dzieckiem. Chcąc udowodnić stałość zatrudnienia oraz pożądane cechy, najlepiej poprosić zwierzchnika o opinię o osobie do sądu. Będzie ona wiarygodnym dowodem w sprawie. Tworzenie takiego typu pisma nie różni się od tego, co omówiliśmy wcześniej.

Opinia o pracowniku to dokument bardzo często przydatny podczas rekrutacji, ale też w innych sytuacjach, na przykład przed sądem. Warto pamiętać, że nie zawsze musi być pozytywny, więc w niektórych przypadkach lepiej jest poprosić o referencje.

Archiwum: sierpień 2021
opinia o pracowniku