Odliczenie internetu od podatku wciąż jest dostępne. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy przedsiębiorca może użyć tej opcji. Przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Przedsiębiorcy mogą zastanawiać się, czy przysługuje im odliczenie internetu od podatku i kiedy można ją uwzględnić przy rozliczaniu się z podatku dochodowego. Dobrą wiadomością jest to, że z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby prowadzące działalność, które rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, skali, a także podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Odliczenie internetu od podatku – sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi internetowej

Odliczenia internetu od podatku mogą używać osoby, które uzyskują dochody opodatkowane według skali lub ryczałtu ewidencjonowanego. Ten zapis mogą też zastosować ci, którzy ponieśli w minionym roku podatkowym koszty mające związek z użytkowaniem internetu i w ubiegłorocznym okresie rozliczeniowym nie zdecydowali się na odliczenie od dochodu kosztów tej usługi.

Odliczenia internetu od podatku mogą też używać osoby, które mieszkają za granicą Polski i nie są rezydentami. Ponadto muszą osiągać w Polsce dochody opodatkowane według skali podatkowej albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przy rozliczaniu mogą skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek.

Kiedy można odliczyć internet, a kiedy nie?

W przypadku odliczenia internetu od podatku trzeba wiedzieć, jakie koszty kwalifikują się do skorzystania ze zmniejszenia opłaty. W rozliczeniu można uwzględnić wydatki związane z użytkowaniem Internetu. Ważną kwestią jest to, że nie ma to związku, w jakim miejscu oraz formie przedsiębiorca korzystał z usług. Może to być dom lub lokal firmowy, a także internet stacjonarny albo mobilny. We wszystkich przypadkach można wykorzystać odliczenie Internetu od podatku.

Osoba chcąca skorzystać z odliczenia od podatku powinna wiedzieć, że nie dotyczy to transakcji związanych z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową, modernizacją czy serwisem lub opłatą aktywacyjną. W takich przypadkach nie jest możliwe dokonanie odliczenia internetu od podatku. 

Okoliczności, w których przysługuje ulga na internet. Jaki PIT można wybrać?

Prawo do skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek przysługuje tym osobom, które dotychczas nigdy nie korzystały z odliczenia lub po raz pierwszy użyły go w zeznaniu PIT za 2020 rok. Trzeba pamiętać, że ulga może być naliczana tylko w przypadku dwóch kolejnych następujących po sobie lat podatkowych.

Żeby odliczyć wydatki na internet, można skorzystać z następujących formularzy rozliczeniowych:

  • PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych);
  • PIT-36 (skala podatkowa);
  • PIT-37 (podatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej).

Zasady warunkujące odliczenie internetu od podatku

Przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym trzeba pamiętać też o kilku innych kwestiach. Są to zapisy dotyczące tego, że zmniejszenie opłaty może zostać naliczone w momencie, w którym wydatek z tytułu korzystania z sieci internetowej nie był wliczany do kosztów uzyskania przychodów lub odliczany od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodów.

Żeby można było skorzystać ze zmniejszenia wysokości podatku, nie powinien on być wcześniej zwrócony w jakiejkolwiek formie w momencie, kiedy osoba rozliczająca się z fiskusem oblicza sumę od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jaką najwyższą wartość może mieć odliczenie internetu od podatku?

Najwyższa wartość odliczenia sieci internet od podatku nie może być wyższa niż 760 złotych. Warto tutaj zaznaczyć, że wspomniana granica odnosi się do wydatku ponoszonego przez jedną osobę. Z tego powodu, jeżeli koszty należą do małżonków, to każde z nich może użyć maksymalnego limitu – w wysokości nie większej niż kwota wydatku poniesiona przez każdą z osób.

Trzeba też mieć świadomość, że limit dotyczący odliczenia Internetu od podatku nie przechodzi z roku na rok. Dlatego wydatek poniesiony w jednym okresie rozliczeniowym, który nie był odliczony ze względu na brak dochodów, nie może być odliczony w kolejnym roku.

Dokumenty niezbędne do tego, aby skorzystać z prawa do pomniejszenia podatku

Żeby móc użyć odliczenia internetu od podatku, niezbędne będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów. Powinny one zawierać informacje na temat poniesionych wydatków z dokładnie opisaną kwotą, a także wiadomości uzupełniające, takie jak:

  • Informacje identyfikujące na temat odbiorcy usług (kupującego);
  • Informacje identyfikujące o sprzedawcy usług;
  • kwota do zapłaty.

Ważnym aspektem jest udowodnienie tego, że została uiszczona opłata w konkretnej wysokości. Ze względu na to, że nieraz na fakturach, czy rachunkach nie ma informacji, że dana kwota została już opłacona, można posilić się potwierdzeniem przelewu bankowego, dowodem wpłaty czy przekazem pocztowym – i tym samym w wiarygodny sposób potwierdzić, że opłata została dokonana. To umożliwi odliczenie internetu od podatku.

Co zrobić w sytuacji, gdy dostawca zapewnia dostęp do wielu usług?

Dużo osób decyduje się na kupowanie pakietów łączonych, które zawierają nie tylko Internet, ale także telewizję, czy telefonię. W takiej sytuacji trzeba uzyskać od dostawcy informacje w kwestii kosztów związanych wyłącznie z siecią internetową. W składanych dokumentach nie można podać kwoty łączonej, a wyłącznie wartość usług związanych z bezpośrednim użytkowaniem internetu. 

Odliczenie internetu od podatku to dobry sposób na to, aby zapłacić mniej w zeznaniu rocznym

Z tego powodu warto zastanowić się nad zastosowaniem tej opcji. Odliczenia internetu od podatku mogą dokonać wszystkie osoby rozliczające się na podstawie formularzy PIT-28, PIT-36 czy PIT-37. Do dokumentów powinien być załączony PIT/O. Ten załącznik został stworzony właśnie do wykazywania ulg podatkowych, dzięki którym można dokonać odliczenia internetu od podatku.

Archiwum: marzec 2022
odliczenie internetu od podatku