Aktualności

Od 25 czerwca firmy będą zobowiązane do poinformowania o realizacji zadania publicznego

1 minut(y) czytania

Od 25 czerwca br. w życie wchodzą nowe dyrektywy, które będą zobowiązywać beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON do informowania opinii publicznej o uzyskanym dofinansowaniu. Co w takiej sytuacji powinien zrobić przedsiębiorca?

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 25 czerwca 2021 r. Mowa tu o art. 35a ust. 1 i art. 35b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych precyzuje rodzaje działań informacyjnych, sposób ich realizacji, a także okres, w którym mają być realizowane. Zgodnie z przepisami beneficjent musi poinformować opinię publiczną o uzyskanym dofinansowaniu w formie:

  • zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych,
  • zamieszczenia plakatu informacyjnego w przypadku realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych,
  • zamieszczenia stosownej informacji o dofinansowaniu wszystkich projektów na swojej stronie internetowej (jeśli ją posiada). 

Firma nie zawsze musi informować o działaniach

Oczywiście są wyjątki i przedsiębiorstwa nie w każdym przypadku muszą informować o otrzymaniu świadczenia. Tak jest w sytuacji kiedy całkowity udział środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w realizacji inwestycji nie przekracza 50 tys. zł. Z obowiązku są zwolnione również podmioty, które realizują zadanie przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 500 tys. euro.

Wzory tablic i plakatów informacyjnych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nasze propozycje
Aktualności

Zakaz handlu w niedziele. Coraz więcej sklepów omija restrykcje. PIS przygotował projekt nowelizacji, KO i Porozumienie stawia weto

1 minut(y) czytania
W 2021 r. tylko przez siedem niedziel zrobimy zakupy. Tak przynajmniej przewiduje prawo, które omija coraz większa liczba sklepów. Wszystko to za sprawą luk w regulacjach. Przedsiębiorcy skutecznie obchodzą przepisy, co spowodowało, że PIS przygotował projekt nowelizacji ustawy, która „uszczelnieni zakaz”.
Aktualności

Jak długo firmy będą odczuwać skutki pandemii? Deloitte opublikował rezultaty badań

1 minut(y) czytania
Firma doradcza Deloitte między 21 stycznia a 9 marca br. przepytała ponad 2,7 tys. osób z całego świata, reprezentujących średnie przedsiębiorstwa, na temat wpływu Covid-19 na działalność ich firm. Większość ankietowanych jest zdania, że skutki pandemii będą odczuwalne od roku do nawet trzech lat.
Aktualności

Rząd udzieli pomocy branżom, które najmocniej odczuły skutki pandemii koronawirusa

1 minut(y) czytania
Rada Ministrów planuje w III kwartale br. zatwierdzić projekt nowelizacji ustawy zakładający pomoc firmom, które szczególnie mocno odczuły skutki pandemii Covid-19. Regulacje przewidują wsparcie w formie świadczenia postojowego lub zwolnienie z opłat w okresie od 1 do 31 maja 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *