„Mój elektryk”. Od 22 listopada rusza nowy nabór do programu. Wśród beneficjentów wymienia się również przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o dopłaty do pojazdów elektrycznych w wysokości 18 750 zł lub 27 tys. zł. Warunkiem jest roczny przebieg na poziomie co najmniej 15 tys. km. Program będzie obowiązywał do 30 września 2025 r. lub do wyczerpania budżetu. Ten wynosi obecnie 700 mln zł dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Mój elektryk” wpłynie na upowszechnienie „zielonego” transportu

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwy jest zdania, że w Polsce sektor komunikacyjny odpowiada za około 15 procent emisji gazów cieplarnianych, a także hałas i wyrzucanie do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, przy czym największy w tym udział ma transport drogowy, dlatego konsekwentnie dążymy do obniżenia zużycia paliw emisyjnych w tym obszarze:

Dotacje do zakupu pojazdów zeroemisyjnych udzielane przedsiębiorcom i instytucjom wydatnie wpłyną na upowszechnienie w naszym kraju „zielonego” transportu, gdyż wedle statystyk właśnie biznes i podmioty instytucjonalne są głównymi nabywcami nowych pojazdów dla swoich flot

– podkreśliła polityk

„Mój elektryk” przewiduje wyższe dotacje dla samochodów dostawczych

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski przekazał, że dotacja dla osobowych elektryków wynosi 18 750 zł lub 27 tys. zł, o ile deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów dostawczych ma to być jednak wyższa kwota:

W przypadku samochodów dostawczych dotacja będzie wyższa, w zależności od przebiegu rocznego – do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu, przy czym nie będzie obowiązywał limit cenowy

– wskazuje Lorkowski

Fundusz przypomniał, że program „Mój elektryk” przewiduje możliwość dofinansowania zakupu samochodów zeroemisyjnych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych. Dotacją mogą być objęte tylko fabrycznie nowe pojazdy, które nie były przed zakupem zarejestrowane lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Źródło: Businessinsider.com.pl

Archiwum: listopad 2021
Mój elektryk