Prawie 40 tys. zł bezzwrotnej dotacji mogą otrzymać osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą. Program „Patent na biznes” finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego, aczkolwiek o środki mogą ubiegać się mieszkańcy wszystkich województw. Celem inicjatywy jest rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy.

Program „Patent na biznes” został stworzony z myślą o osobach, które chcą otworzyć swój biznes, jednak nie dysponują odpowiednimi funduszami. Projekt zakłada comiesięczne wpływy w wysokości 1365 zł wsparcia pomostowego. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone na składki ZUS czy opłatę za lokal bądź media. Ponadto uwzględniona jest jednorazowa dotacja w kwocie 23 050 zł. W sumie przedsiębiorca przez pierwszy rok działalności może otrzymać 39 430 zł. Co więcej beneficjenci nie będą zobowiązani do zwrotu gotówki.

Dla kogo przeznczony jest program

Osoby zainteresowane taką formą wsparcia mogą liczyć również na pakiet szkoleń w obszarze zakładania oraz prowadzenia własnej firmy. Uczestnicy mają także możliwość spotkania się z indywidualnym doradcą, który pomoże zweryfikować pierwotne założenia dotyczące planowanego biznesu. O fundusze mogą ubiegać się nie tylko osoby bezrobotne, ale też obywatele zatrudnieni na podstawie krótkoterminowych umów cywilno-prawnych, czyli tzw. śmieciówkach. Projekt przewiduje także środki dla imigrantów.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych naborów i przyjmowania wniosków udzielają urzędy marszałkowskie i powiatowe urzędy pracy.

Archiwum: sierpień 2021