Jak bezpiecznie inwestować na rynku Forex?

Forex to pozagiełdowy rynek wymiany walut. Nie podlega centralizacji, a jego głównymi zaletami są wolny obrót i wysoka płynność. Ceny ulegają szybkim zmianom, a dzięki sieciom komputerowym wymiana walut jest prosta i efektywna. Jak bezpiecznie korzystać z rynku Forex?