Kurs euro a wymiana handlowa polskich przedsiębiorstw

Strefa euro liczy 20 krajów i obowiązuje w nich ta sama waluta. Dzięki temu, przedsiębiorcy, którzy do niej należą, mogą zawierać transakcje bez konieczności analizowania zmieniających się kursów. Co może zrobić właściciel firmy, aby maksymalizować zyski i przychody, jeśli ma działalność w Polsce, ale prowadzi wymianę handlową z krajami strefy euro? Z jakiej waluty powinien korzystać? Czy na jego wyniki finansowe wpływa kurs euro?