Emerytura olimpijska – ile wynosi i komu przysługuje?

Emerytura olimpijska to świadczenie przysługujące sportowcom, którzy mogą pochwalić się mistrzowskimi osiągnięciami.Z tego artykułu dowiesz się, komu przysługuje, na jakich warunkach i ile wynosi świadczenie. Emerytury olimpijskie to przyznawane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki świadczenia dla sportowców, którzy zostali medalistami w ciągu swojej kariery. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od koloru medalu, który został wygrany w ramach igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych. Do puli wliczają się również medale zdobyte na zawodach „Przyjaźń 84”, odpowiednikach zawodów igrzysk paraolimpijskich sprzed 1992 roku, oraz odpowiednikach igrzysk głuchych sprzed 2001 roku. Emerytury olimpijskie są wypłacane od 2000 roku, a reguluje je ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku. Spis treści pokaż 1 Kto może liczyć na emeryturę za medal olimpijski? 2 Ile wynosi emerytura olimpijska? 3 Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać emeryturę olimpijską? Kto może liczyć na emeryturę za medal olimpijski? Emerytury olimpijskie może otrzymać każdy sportowiec, który spełni określone warunki formalne. Po pierwsze, jako sportowiec musisz zdobyć przynajmniej jeden medal olimpijski dowolnego koloru na wspomnianych powyżej w artykule zawodach. Nie możesz być przy tym skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ani żadną formę dopingu. Dyskwalifikacja z powodu dopingu nie może być dłuższa niż 24 miesiące. W kartotece sportowca nie powinno