Skala Likerta w badaniach ankietowych. Rodzaje i zastosowanie skali