Zakres usług kancelarii transportowej

Kancelarie transportowe gwarantują spedytorom i przewoźnikom profesjonalną pomoc prawną. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży TSL i doskonałej znajomości przepisów są w stanie wskuteczny sposób wspierać działalność transportową. Zajmują się m.in.:

 • udzielaniem konsultacji w obrębie prawa przewozowego dotyczących m.in. konwencji CMR, prawa przewozowego,
 • przeprowadzaniem szkoleń z zakresu prawa przewozowego dla spedytorów, przewoźników, kierowców i pozostałych pracowników kadrowych,
 • dochodzeniem roszczeń za szkody powstałe w przewożonym ładunku,
 • udzielaniem doradztwa w przypadku wątpliwości związanych z regulacjami unijnymi, np. wzakresie zmian prawnych w Pakiecie Mobilności,
 • zastępstwem procesowym w postępowaniach z tytułu roszczeń pracowniczychsądowych,
 • windykacją należności np. w Czechach, a także w pozostałych krajach wspólnoty.

W ostatnim czasie coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z merytorycznego doradztwa prawników. Ma to związek z wdrożonym niedawno Pakietem Mobilności, który zmienił dotychczasowe przepisy m.in. w kwestii kabotażu. Dzięki konsultacjom z prawnikami przewoźnicy ispedytorzy mogą lepiej zrozumieć aktualnie obowiązujące regulacje.

Prawo przewozowe i reklamacje

Kancelarie transportowe w ramach obsługi prawnej mogą zająć się np. reklamacją związaną z uszkodzeniem towaru zgłoszoną przez osobę uprawnioną. W takiej sytuacji dąży się do wykazania braku odpowiedzialności przewoźnika za powstałe straty lub zminimalizowanie wysokości odszkodowania.

Zgodnie z przepisami prawa przewozowego osoba odbierająca przesyłkę po dostrzeżeniu nieprawidłowości powinna od razu zgłosić je kierowcy, a także odnotować ten fakt w dokumentacji. Jeśli szkody nie były dostrzegalne od razu, ma 7 dni na złożenie reklamacji uszkodzonego towaru. Musi też wykazać, że zniszczenia nie powstały już po odbiorze ładunku.

Windykacja transportowa w Czechach i innych państwach UE

Kancelarie transportowe mogą również pomóc w zaspokojeniu roszczeń wierzycieli od zagranicznych kontrahentówWindykacja w Czechach lub innym kraju wspólnoty przebiegnie znacznie sprawniej dzięki rozbudowanej siatce kontaktów prawników. 

Proces odzyskiwania należności w wykonaniu adwokatów dzieli się na kilka etapów:

 • wysyłanie do dłużnika wezwań do zapłaty,
 • kompletowanie dokumentacji i sporządzanie pozwu,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • próby uzyskania tytułu wykonawczego,
 • składanie wniosku o egzekucyjnego do komornika w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Podczas realizowania wymienionych czynności kancelarii transportowej  umożliwia reprezentację wierzyciela przed odpowiednimi instytucjami. Jednocześnie gwarantują kompleksową obsługę prawną, dzięki czemu windykacja w Czechach, Niemczech czy Francji ma większe szanse powodzenia.

Artykuł promocyjny

Archiwum: marzec 2023