Omawiamy w nim, jak automatyzacja fakturowania przekształca zarządzanie Twoimi finansami, oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze.

W tym artykule dowiesz się o:

  • Fakturowaniu cyklicznym
  • Automatycznych przypomnieniach o płatnościach
  • Automatycznej windykacja należności
  • Imporcie transakcji bankowych
  • Przykładach użycia programu do faktur Streamsoft Firmino

Fakturowanie cykliczne

Fakturowanie cykliczne, nazywane też okresowym, jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które świadczą usługi na bieżąco lub korzystają z modelu subskrypcji. Tradycyjne podejście wymaga ręcznego tworzenia i wysyłania faktur za każdy okres rozliczeniowy. Co jest nie tylko czasochłonne, ale zwiększa też ryzyko błędów. Automatyzacja fakturowania cyklicznego to eliminuje. Dzięki niej możesz generować i wysyłać dokumenty sprzedażowe w określonych cyklach np. miesięcznie, kwartalnie czy rocznie.

Przypomnienia o płatnościach

Zarówno dostawcy, jak i klienci mogą czasem zapomnieć o opłaceniu faktury. W efekcie prowadzi to do opóźnień w płatnościach i wpływa na płynność finansową Twojej firmy. Rozwiązaniem są automatyczne przypomnienia o należnościach, które oferuje większość nowoczesnych programów do fakturowania. Funkcja automatycznie wysyła przypomnienia do klientów, zawsze, kiedy zbliża się termin płatności.

Automatyczna windykacja należności

Mimo szczerych chęci klient nie zawsze jest w stanie opłacić faktury na czas. Niestety wtedy firma ponosi koszty. W takich sytuacjach sprawdza się automatyczna windykacja należności, która regularnie wysyła do klientów przypomnienia o zaległych płatnościach i zwiększa szanse na odzyskanie należności.

Import transakcji bankowych

Ręczne śledzenie wpłat i łączenie ich z fakturami jest czasochłonne i może być wyzwaniem. Istnieje jednak rozwiązanie, które przyspiesza ten proces – import transakcji bankowych. Programy, takie jak Streamsoft Firmino, pozwalają na import danych transakcji z konta bankowego. Kiedy środki wpływają, system automatycznie powiązuje ją z odpowiednią fakturą i oznacza jako opłaconą. Oszczędza to czas spędzony na poszukiwaniu wpłat i ręcznym aktualizowaniu statusów dokumentów sprzedażowych. Zapobiega także błędom, które mogą prowadzić do problemów finansowych i niespójności w księgach.

Automatyzacja fakturowania – korzyści

Automatyzacja fakturowania przynosi korzyści zarówno małym firmom, jak i freelancerom. Fakturowanie cykliczne, automatyczne przypomnienia o płatnościach, windykacja oraz import transakcji bankowych, to operacje, które mogą znacznie usprawnić zarządzanie finansami firmy.

Chcesz sprawdzić, jak to działa w praktyce? Wypróbuj bezpłatną, 30-dniową wersję testową programu do faktur Streamsoft Firmino. Przekonaj się, jak dużo czasu i zasobów oszczędzasz, dzięki automatyzacji fakturowania.

Archiwum: maj 2023