Jak zoptymalizować koszty i czas transportu towarów z ChRL

Wydatki związane z transportem towarów z Chin stanowią jeden z ważniejszych elementów wyceny towarów dla klientów detalicznych.