Wydatki związane z transportem towarów z Chin stanowią jeden z ważniejszych elementów wyceny towarów dla klientów detalicznych. Jednocześnie dla importera ważny jest czas i przewidywalność dostawy, który pozwoli na sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw umożliwiającym stałe zaopatrzenie procesów handlowych i produkcyjnych realizowanych na ternie Polski i Europy. Podpowiadamy, jak zoptymalizować koszty i transit time ładunków dla osiągnięcia maksymalnych wyników firmy.

Cena za transport towarów z Chin do Europy

Import towarów z ChRL, z powodu dużej odległości dzielącej Europę z Państwem Środka ma duże znaczenie w określaniu ceny końcowej towaru. Każdy importer, dla optymalizacji zysków szuka rozwiązań skutkujących obniżeniem cen, co da mu przewagę nad innymi pomiotami na europejskim rynku. 

Jak kształtują się ceny za transport ładunków z ChRL? Bez wątpienia najdroższym środkiem transportu jest spedycja lotnicza. W związku z ograniczeniami wynikającymi z budowy samolotów oraz ograniczonej przepustowości lotnisk, ceny za przewóz kontenera samolotem są kilkukrotnie wyższe, niż w przypadku kolei czy frachtu morskiego. W przypadku transportu kolejowego i morskiego ceny te są porównywalne w dłuższym okresie czasu. Co ważne, raz tańszy jest statek, raz pociąg. Co więcej, cenniki przewozu ulegają systematycznej zmianie i trudno z wyprzedzeniem zakładać, który transport będzie tańszy, a który droższy. 

Na cenę przewozu składa się wiele czynników. Należą do nich zarówno zakres usługi, jak i sezonowość, obłożenie czy rodzaj ładunku. W efekcie najbardziej aktualną wycenę są w stanie podać wyspecjalizowane firmy spedycyjne. Z tego powodu warto być elastycznym i wyceniać transport każdorazowo wybierając pomiędzy alternatywnymi środkami transportu.

Czas przewozu

Fracht lotniczy jest najszybszym sposobem sprowadzenia ładunków z Chin. Globalny transit time uwzględniający usługę “door-to-door” nie przekracza zazwyczaj 2 tygodni. Jego wadą są ograniczenia wynikające z wielkości ładunku — samoloty w przeciwieństwie do frachtu kolejowego i morskiego zapewniają dość ograniczony tonaż oraz oferują stosunkowo niewielką przepustowość. Dlatego też zaleca się korzystanie z tego środka transportu głównie do przewozu towarów w sytuacji, kiedy posiadają one bardzo krótki czas zdatności do spożycia lub sprzedaży (np. kwiaty), albo w sytuacji, kiedy konieczne jest dostarczenie towaru w bardzo krótkim czasie.

Niewątpliwie najpopularniejszym środkiem transportu w przypadku importu towarów z Chin jest fracht morski. Oferuje on usługę przewozu nieograniczonej ilości towaru. Jego wadą jest jednak długi czas transportu wynoszący od 2 do 3 miesięcy. Co więcej, transport kontenerowcem jest wrażliwy na warunki atmosferyczne (np. sztormy) i zdarzenia losowe. Przykładem tych ostatnich jest systematyczne blokowanie Kanału Sueskiego, który jest przesmykiem zapewniającym najkrótszą drogę morską z Dalekiego Wschodu do Europy. W efekcie czas podróży statku może się wydłużyć w ekstremalnych przypadkach nawet o kilka tygodni. Ponadto we frachcie morskim powszechne jest tzw. rolowanie kontenerów, które polega na tym, że ładunek znajdujący się na statku jest z niego usuwany, aby zrobić miejsce innym, ważniejszym kontenerom. W rezultacie taki kontener czeka na kolejny statek, który zabierze go w miejsce docelowe. Te czynniki mogą wpływać na znaczące wydłużenie globalnego czasu przewozu. Ponadto są nie do przewidzenia w momencie zlecenia usługi, zatem importer nigdy nie jest pewny ostatecznego transit time dla konkretnego ładunku.

Inaczej sytuacja ma się z ekspresowymi pociągami towarowymi kursującymi na Nowym Jedwabnym Szlaku. Tu nie występuje powszechne we frachcie morskim rolowanie kontenerów. Pociągi są także mniej wrażliwe na warunki atmosferyczne oraz na zdarzenia losowe. Nowy Jedwabny Szlak przebiega przez obszary wolne od działań wojennych o bardzo niskiej gęstości zaludnienia, co powoduje, że bardzo rzadko zdarzają się na nich zdarzenia skutkujące opóźnieniami w transporcie. Zaletą frachtu kolejowego realizowanego z Chin do Polski jest czas przewozu. W przypadku pociągów globalny transit time uwzględniający usługę “od drzwi do drzwi” wynosi mniej niż miesiąc i zazwyczaj zamyka się w okresie 24-28 dni. Co więcej, kolej na tym odcinku zapewnia dużą przepustowość w zakresie ilości przewożonych ładunków. Obecnie do Małaszewicz (w Polsce przy granicy z Białorusią), w których znajduje się główny na Europę terminal przeładunkowy w tygodniu, dociera kilkadziesiąt składów kolejowych, co pozwala na przewóz w zasadzie nieograniczonej ilości ładunków. 

Który środek transportu wybrać importując towary z ChRL?

Pandemia nauoczniła europejskim importerom, że najważniejszym parametrem jest rzeczywiste posiadanie towarów. Stało się jasne, że lepiej mieć nieco droższy towar, który można od ręki wprowadzić do obrotu detalicznego, niż tańszy produkt czekający w Chinach na organizację podróży dp Europy lub podróżujący statkiem. Co więcej, stosunkowo niewielka różnica w kosztach sięgająca 10-20% przy jednoczesnym skróceniu czasu dostawy o połowę lub więcej często skutkuje wśród importerów wybraniem ekspresowych pociągów towarowych. Atutem tej opcji jest przewidywalność dostaw, bezpieczeństwo ładunku oraz szybszy obrót gotówki. W efekcie coraz więcej dużych importerów decyduje się na transport ładunków kolejowym Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Archiwum: październik 2022