MBA – zaawansowane programy edukacji menedżerskiej

Studia MBA kierowane są do osób, które chcą zrobić karierę, obejmując kierownicze stanowiska, liderów pragnących skutecznie zarządzać zespołem i przedsiębiorców zamierzających rozwinąć biznes. KSB UEK oferuje wysoką jakość edukacji dla menedżerów średniego i wysokiego szczebla do wyboru w trzech wariantach.

Executive MBA (https://ksb.uek.krakow.pl/studia-mba/executive-mba/)  jest programem akredytowanym przez EFMD, co potwierdza spełnianie najwyższych standardów międzynarodowego kształcenia. Kierowany jest do osób mających największe doświadczenie, które chcą pogłębić swoje umiejętności, zdobywając kompetencje w obszarze General Management.

Kolejną możliwością jest zostanie słuchaczem kierunku International MBA – rekrutować mogą osoby mające minimum 3-letni staż menedżerski. Przez edukację podnoszą umiejętności i wiedzę z zakresu zintegrowanego zarządzania, a także wzmacniają kompetencje miękkie niezbędne do skutecznego kierowania personelem. Partnerem programu jest szwajcarska szkoła StGallen Integrated imt Business School

Warto również zainteresować się ofertą unikatowego programu MBA KSB+Master proponowanego młodym menedżerom. Ta opcja kształcenia łączy studia MBA KSB z dyplomem Master of Science in Communication amerykańskiej uczelni Clark University – https://ksb.uek.krakow.pl/studia-mba/mba-ksb-master/.

Oferta dedykowanych studiów MBA w języku polskim

Poza ofertą kształcenia kierowaną do indywidualnych uczestników Krakowska Szkoła Biznesu ma również dedykowane programy MBA w języku polskim dla firm i instytucji, które chcą wspierać rozwój kadr.

MBA in Community Management skierowane jest do osób zarządzających organizacjami pozarządowymi i współpracującymi z urzędami albo pracujących w nich, a także radnych oraz członków spółek miejskich. Celem edukacji jest podniesienie wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania instytucjami publicznymi, a także finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz kwestiami prawnymi dotyczącymi ich działalności. Uczestnicy są również szkoleni w tematyce promowania regionu, miast, tworzenia projektów i świadomości dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Drugim programem przeznaczonym dla firm jest MBA in Public Management, którego cel to wzmocnienie umiejętności zarządzania organizacją i finansami, a także poprawienie zdolności skutecznej komunikacji. Przeznaczony jest dla osób pełniących stanowiska kierownicze w sektorze publicznym, które mają minimum 3-letnie doświadczenie w pracy.

Archiwum: sierpień 2023