Bon na zasiedlenie, jak sama nazwa wskazuje, pomaga bezrobotnym osiedlić się i podjąć pracę po zmianie miejsca zamieszkania. Aby go otrzymać, trzeba spełnić konkretne warunki dotyczące m.in. odległości lub zarobków. Sprawdź, co musisz zrobić, by móc ubiegać się o bony zasiedleniowe!

Na początku swojej działalności potrzebujesz zwykle dodatkowego zastrzyku gotówki. Najpopularniejsze jest, rzecz jasna, wzięcie pożyczki lub kredytu. Takiej pomocy jednak często nie otrzymasz bez określonego progu. To ograniczenie jest bardzo trudno przekroczyć będąc bezrobotnym. Młodym osobom w takiej sytuacji z pomocą przychodzi państwo. Wiele osób może starać się o bon na zasiedlenie, który pomaga rozpocząć pracę zarobkową z dala od pierwotnego miejsca zamieszkania. Zamysłem programu ma być zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. W tym artykule przedstawiamy wszystkie kryteria, jakie należy spełnić do uzyskania zasiłku zasiedleniowego. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do udziału!

Bon na zasiedlenie – warunki, jakie trzeba spełnić

Niestety, ale nie każdy może ubiegać się o dodatkowe fundusze w formie bonu zasiedleniowego. Warunki to:

  • wiek mniej niż 30 lat i status bezrobotnego;
  • chęć podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania musi wynosić przynajmniej 80 km lub czas dojazdu musi wynosić 3 godziny;
  • w nowym miejscu pracy będziesz podlegać ubezpieczeniom społecznym oraz otrzymywać pensję powyżej minimalnej krajowej.

Dodatek przesiedleńczy przysługuje każdej osobie poniżej 30. roku życia ze statusem bezrobotnego, jak wskazują przepisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konieczna jest także chęć podjęcia pracy poza swoim miejscem zamieszkania. Nowa praca musi się zatem wiązać z przeprowadzką. Przepisy określają, że nowe miejsce musi być oddalone od wcześniejszego o minimum 80 kilometrów. W niektórych przypadkach bon otrzymują także osoby, którym dojazd w jedną stronę zajmuje minimum 3 godziny.

Zobacz też: ebudowa.pl

Bon zasiedleniowy – ile trzeba być bezrobotnym?

Nie wszystkie kryteria są ściśle określone. W przepisach nie ma sprecyzowanego okresu, przez który trzeba być zarejestrowanym jako bezrobotny, aby można było uzyskać bon na przesiedlenie. Musisz jednak pamiętać o tym, że po otrzymaniu zasiłku okres wykonywania pracy musi wynosić co najmniej 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy od przyznania dodatku. Nie jest tu istotna ciągłość zatrudnienia – mogą wystąpić dowolne przerwy oraz zmiany. Każdorazowo trzeba również dbać o to, by być ubezpieczonym.

Dokumenty konieczne do uzyskania bonu za zasiedlenie

Do uzyskania bonu nie trzeba przedstawiać wielu dokumentów. Nie potrzeba tutaj umowy o pracę, planowanych dochodów ani pisma potwierdzającego zamieszkanie w innym miejscu. Jeśli chcesz uzyskać dodatek zasiedleniowy, musisz jedynie wypełnić odpowiedni wniosek, który można znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Z odpowiednio wypełnionym dokumentem udaj się do starosty, który następnie zawrze umowę o wypłacaniu pieniędzy. Podstawa do dalszego wypłacania bonu na zasiedlenie to zaświadczenie o podjęciu pracy wydane w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy ze starostą.

Jak wygląda wniosek o bon zasiedleniowy?

Podstawową częścią wniosku do bonu na zasiedlenie są oczywiście dane osobowe. Podaj także:

  • adres zamieszkania;
  • miejscowość, w której planujesz się podjąć działalność zarobkową. 
  • numer konta w banku, aby urząd wiedział, gdzie wpłacać pieniądze.

Wpisz także dodanie potrzebnych załączników (na przykład potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego). Najważniejszą częścią, która decyduje o przyznaniu bonów zasiedleniowych, jest uzasadnienie celowości wniosku.

Jak uzasadnić celowości przyznania bonu na zasiedlenie?

Bony na zasiedlenie możesz przeznaczyć m.in. na:

  • dojazdy;
  • koszty wyżywienia;
  • koszt wynajmu mieszkania. 

Wszystkie trzy możesz podać w uzasadnieniu swojego wniosku. Warto także zaznaczyć rodzaj działalności, jaką chcesz podjąć. Nic nie stoi na przeszkodzie, byś uwzględnił wszystkie inne wydatki, które zamierzasz pokryć dzięki bonowi na zasiedlenie. Kwota bonu na zasiedlenie może wynieść maksymalnie 200% przeciętnego wynagrodzenia, zatem możesz uzyskać niemal 11000 zł brutto! Taka kwota bez wątpienia przyda się młodym i ambitnym osobom, które wytrwale poszukują pracy i są ją gotowi podjąć nawet z dala od domu.

To świetny sposób na rozkręcenie własnej działalności w nowym miejscu zamieszkania. Sprawdź, w swoim urzędzie czy możesz otrzymać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem swojego zamieszkania. Formalności nie ma zbyt wiele, a taki dodatek może wydatnie pomóc młodym ludziom w życiowym starcie, który często nie jest łatwy.

Archiwum: czerwiec 2021
bon na zasiedlenie