Z jaką sprawą udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie? Gdzie mieści się ZUS i w jakich godzinach przyjmuje interesantów? Jeśli szukasz informacji o funkcjonowaniu ZUS Kraków, przeczytaj nasze wskazówki. Dowiesz się, kiedy i jak dotrzeć do urzędu.

ZUS Kraków – dane teleadresowe

ZUS Kraków – adres:ul. Pędzichów 2731-080 Kraków
ZUS Kraków – telefon:infolinia dla interesantów:(22) 560 16 00 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych); w dni robocze w godzinach 7.00 – 18.00;(22) 11 22 111 w sprawie Polskiego Bonu Turystycznego; we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7.00 – 20.00;(22) 444 02 55 w sprawie świadczeń dla rodzin dla obywateli z Ukrainy; w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00
ZUS Kraków – zasięg terytorialny:Dzielnica I Stare Miasto
Dzielnica II Grzegórzki
Dzielnica III Prądnik Czerwony
Gminy: 
Czernichów
Iwanowice
Jerzmanowice-Przeginia
Krzeszowice
Liszki
Michałowice
Skała
Słomniki
Sułoszowa
Wielka Wieś
Zabierzów
Zielonki

ZUS Kraków – godziny otwarcia

Oddział w Krakowie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku. W pierwszym dniu tygodnia obowiązuje dłuższy czas urzędowania:

 • poniedziałek – 8.00 – 17.00
 • wtorek – 8.00 – 15.00
 • środa – 8.00 – 15.00
 • czwartek – 8.00 – 15.00
 • piątek – 8.00 – 15.00

Godziny przyjmowania petentów przez Dyrektora Oddziału/Zastępcę Dyrektora Oddziału:

 • poniedziałek – 15.00 – 17.00;
 • czwartek – 8.00 – 15.00.

Godziny przyjmowania Kierownika Inspektoratu/Kierownika Biura Terenowego:

 • poniedziałek – 8.00 – 15.00;
 • wtorek – 8.00 – 15.00;
 • środka – 8.00 – 15.00;
 • czwartek –  8.00 – 15.00;
 • piątek – 8.00 – 15.00.

ZUS Kraków – jak dojechać?

ZUS Kraków – obsługiwane świadczenia

W krakowskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych interesanci otrzymają niezbędne informacje oraz pomoc w obsłudze przyznawanych świadczeń. 

Emerytury i renty

 • obsługa wniosków o zmianę uprawnień lub wysokość świadczenia;
 • rozliczanie świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu osiąganych przychodów;
 • rozliczanie świadczeń przedemerytalnych;
 • ustalanie uprawnień do pobierania świadczeń (emerytura w wieku powszechnym, wcześniejsza emerytura, emerytura górnicza, nauczycielska, emerytura pomostowa, częściowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta po inwalidzie wojennym, renta socjalna, świadczenie przedemerytalne, dodatki itp.);
 • ponowne ustalanie kapitału początkowego;
 • zmiana danych identyfikacyjno-adresowych;
 • obsługa wniosków z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego;
 • obsługa wniosków w zakresie opodatkowania świadczeń;
 • wydawanie zaświadczeń, legitymacji;
 • sporządzanie karty wypadku zaistniałego podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej.

Firmy

 • dochodzenie należności;
 • pomoc w spłacie należności (ulgi w postępowaniu egzekucyjnym, odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie należności na raty, umorzenia należności, odstąpienie od żądania zwrotu należności);
 • rozliczanie składek (rozliczenia na koncie płatnika, zwrot nienależnie opłaconych składek, zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, rozliczenia z tytułu składek 30x).

Zasiłki

 • chorobowe – przyznawanie, kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
 • świadczenie rehabilitacyjne – decyzja w sprawie świadczenia, przedawnienie roszczenia o świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek opiekuńczy  – decyzja w sprawie zasiłku, przedawnienie roszczenia o świadczenie;
 • zasiłek wyrównawczy – przyznawanie;
 • zasiłek macierzyński  – postępowanie;
 • zasiłek pogrzebowy – przyznawanie.

Prewencja i rehabilitacja

 • kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS;
 • badanie i analiza niezdolności do pracy;
 • refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów zakupu wyrobów medycznych.

ZUS Kraków – ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Interesanci krakowskiego oddziału ZUS przyjmowani są w budynku przy ulicy Pędzichów 27. Przed siedzibą urzędu wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku zostało zorganizowane z poziomu chodnika, drzwi otwierają się automatycznie.

Wewnątrz sal nie ma żadnych przeszkód budowalnych, a wszystkie drzwi otwierają się automatycznie. Petenci przyjmowani są w dwóch dużych salach na wysokim parterze. Po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny, w głębi stanowiska do obsługi spraw emerytalno-rentowych. Po lewej stronie znajdują się stanowiska do obsługi spraw płatników składek i osób ubezpieczonych.

Wewnątrz budynku ZUS znajdują się schody wyposażone w specjalną platformę schodową. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek dla osób, które chciałby skorzystać z pomocy w obsłudze platformy. Nad dzwonkiem znajduje się informacja „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

ZUS Kraków – jednostki podległe

Jednostki podległe pod urząd ZUS Kraków mieszczący się przy ulicy Pędzichów 27:

 • Inspektorat Kraków-Krowodrza, ul. Świętokrzyska 12;
 • Inspektorat Kraków-Łagiewniki, ul. Zakopiańska 33;
 • Inspektorat Nowa-Huta, os. Teatralne 8;
 • Inspektorat Kraków-Podgórze, ul. Zakopiańska 62;
 • Biuro Terenowe w Miechowie, ul. Podzamcze 14;
 • Biuro Terenowe w Myślenicach, ul. Drogowców 6;
 • Biuro Terenowe w Proszowicach, ul. Reja 3.
Archiwum: sierpień 2022
zus kraków