Zasiłek opiekuńczy a COVID-19. Osoby z ubezpieczeniem chorobowym mają prawo do zasiłku w sytuacji, kiedy dziecko zostało objęte izolacją bądź kwarantanną. Z przywileju mogą skorzystać także ci rodzice, którzy muszą zaopiekować się dzieckiem do 8 lat z powodu niespodziewanego zamknięcia placówki, do której dziecko uczęszcza. Zasiłek opiekuńczy nie jest uzależniony od liczby dzieci i członków rodziny, którzy wymagają opieki oraz liczby osób uprawnionych do tego zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy a COVID-19: liczba dni uzależniona jest od wieku dziecka

W przypadku jeśli zachodzi konieczność opieki nad chorym dzieckiem, które otrzymało od lekarza zaświadczenie lekarskie, rodzic może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Liczba dni, za które przysługuje ten zasiłek zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka. Zasiłek opiekuńczy można otrzymać maksymalnie przez:

  • 60 dni w roku kalendarzowym – jeśli opieki wymaga chore dziecko (także z niepełnosprawnością) w wieku do 14 lat;
  • 14 dni w roku kalendarzowym – jeśli opieki wymaga chore dziecko w wieku powyżej 14 lat;
  • 30 dni w roku kalendarzowym – jeśli opieki wymaga chore dziecko z niepełnosprawnością w wieku 14-18 lat.

Zasiłek opiekuńczy a COVID-19: kwarantanna lub izolacja dziecka

Zasiłek opiekuńczy obejmuje także tych rodziców, których dzieci zostały poddane kwarantannie lub izolacji domowej (na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana równoznacznie z chorobą dziecka. W tej sytuacji zasiłek przysługuje w takim samym wymiarze jak w przypadku opieki nad chorym dzieckiem (zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka).

Zasiłek opiekuńczy a COVID-19: opieka nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat

Warto podkreślić, że zasiłek opiekuńczy można otrzymać również w przypadku kiedy dziecko jest zdrowe. Dotyczy to dzieci, które nie ukończyły 8. roku życia oraz sytuacji ściśle określonych w przepisach, m.in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli ubezpieczony dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem. Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 przysługuje maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy a COVID-19: jakie warunki trzeba spełnić

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma innych osób, które są we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą zapewnić opiekę dziecku. Nie dotyczy to jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat – w takiej sytuacji zasiłek przysługuje nawet wtedy, gdy inni członkowie rodziny mogliby zapewnić dziecku opiekę. Za członka rodziny, który jest we wspólnym gospodarstwie domowym i może zapewnić opiekę dziecku nie uważa się:

  • osoby całkowicie niezdolnej do pracy;
  • osoby chorej;
  • osoby, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie;
  • osoby, która prowadzi gospodarstwo rolne;
  • pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie;
  • osoby, która prowadzi działalność pozarolniczą;
  • osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia tej opieki.

Źródło: ZUS.pl

Archiwum: październik 2021
Zasiłek opiekuńczy a Covid