Jak funkcjonuje obecnie zasiłek dla bezrobotnych? 2023 rok to czas wielu zmian – czy przyniósł je także w kontekście owego zasiłku? Przekonaj i poznaj najważniejsze informacje!

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, z którego mogą korzystać osoby, które w danym momencie nie wykonują pracy zarobkowej. Aby korzystać z tej formy wsparcia socjalnego, należy spełniać określone warunki. Jakie one są i czy uległy zmianie w kontekście zasiłku dla bezrobotnych 2023? Przekonaj się i poznaj odpowiedzi na nurtujące cię pytania.

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 – wysokość

Zacznijmy od kwestii, która prawdopodobnie jest najistotniejsza dla wszystkich osób, które już pobierają, lub mają zamiar wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych 2023. Jak dokładnie przedstawia się wysokość tego świadczenia? Warto zauważyć, że jest ona różna w zależności od okresu pobierania owego zasiłku. Przez pierwsze trzy miesiące zasiłek dla bezrobotnych 2023 wynosi dokładnie 1304,10 zł. Po tym czasie ulega zmniejszeniu i wynosi 1024,10 zł. Takie kwoty obowiązują w przypadku tej formy wsparcia socjalnego, począwszy od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku.

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 – podstawa prawna

Jednak w istocie podstawowym dokumentem, który reguluje kwestie wypłaty zasiłku jako takiego jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wraz z wprowadzanymi później zmianami i nowelizacjami, w tym tymi opisanymi powyżej. To właśnie ten dokument zawiera najważniejsze wytyczne dotyczące wypłaty świadczeń oraz ich wysokości.

Zobacz także  Świadczenie przedemerytalne [cnt-year] – sprawdź, czym jest

Prawa do zasiłku – komu przysługuje świadczenie?

Odpowiedź na pytanie o to, kto może skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych 2023, pozornie wydaje się banalna. Wszak to świadczenie przeznaczone dla osób bezrobotnych. Takie stwierdzenie jednak nie wyczerpuje tematu. Aby pobierać zasiłek dla bezrobotnych 2023, należy spełnić kilka warunków.

Po pierwsze osoba ubiegająca się o zasiłek może to zrobić, jeżeli nie znalazła żadnej propozycji pracy, która byłaby dla niej odpowiednia. Nie musi to być jednak koniecznie praca etatowa. W grę wchodzą także staże, szkolenia czy nawet roboty publiczne. Oczywiście nie trzeba dodawać, że należy się przy tym zarejestrować w urzędzie pracy. Po drugie, aby otrzymywać zasiłek, należy wykazać, że w okresie półtora roku przed złożeniem wniosku podejmowało się pracę, a łączny okres jej wykonywania musi wynosić przynajmniej 365 dni. Należy pobierać także wynagrodzenie minimalne lub wyższe.

O zasiłek dla bezrobotnych 2023 mogą ubiegać się też osoby, które pracowały na zasadach umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowiła w ich przypadku co najmniej kwota wynagrodzenia minimalnego.

Czy zawsze musisz mieć opłacone składki?

Faktem jest, że nie zawsze musisz opłacać składki ubezpieczeniowe, aby otrzymać zasiłek. Jakie to wyjątki? Dotyczą one choćby kobiet i mężczyzn w odpowiednim wieku. Dla kobiet jest to pięćdziesiąt pięć lat, a dla mężczyzn sześćdziesiąt. Pracodawca nie musi odprowadzać składek ubezpieczeniowych w przypadku takich osób, a w związku z tym zasiłek będzie im tak czy siak przysługiwał.

Od czego zależy wysokość?

Powyżej podaliśmy kwoty zasiłku dla bezrobotnych 2023 w wysokości podstawowej. Istnieją jednak pewne okoliczności, które wpływają na kształt świadczenia i mogą w istotny sposób różnicować jego wartość. Jakie to okoliczności? Przede wszystkim warto wskazać na staż pracy. W związku z tym aspektem można mówić o trzech rodzajach zasiłku dla bezrobotnych 2023 – zasiłku podstawowym, obniżonym i podwyższonym.

Zobacz także  Kwoty wolne od potrąceń [cnt-year] – ile wynoszą? Przed czym chronią osoby fizyczne? Sprawdź aktualne przepisy na ten temat!

Zasiłek w kwocie podstawowej przysługuje tym osobom, które pracowały w życiu dłużej niż pięć, ale krócej niż dwadzieścia lat. W tym przypadku mogą one liczyć na kwoty, jakie wskazywaliśmy wyżej, czyli 1304,10 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia i 1024,10 zł brutto przez kolejne miesiące. Zasiłek obniżony to osiemdziesiąt procent tej kwoty, czyli kolejno 1043,30 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące i 819 zł brutto przez kolejne miesiące. Taki obniżony zasiłek otrzymują osoby, które legitymują się stażem pracy krótszym niż pięć lat.

A kto może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych 2023 w formie powiększonej? Jak nietrudno się domyślić, dotyczy on tych osób, których staż pracy przekroczył dwadzieścia lat. Osoby takie mogą liczyć na 120 procent kwoty podstawowej. Oznacza to dokładnie 1565 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące oraz 1 229,00 zł brutto w miesiącach kolejnych.

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 – kwoty netto

Jak właściwie przedstawiają się kwoty netto w przypadku omawianej formy wsparcia? Ostatecznie to właśnie one najbardziej interesują osoby, które pobierają to, czy inne świadczenie. Wszak kwota netto to taka, która realnie wpływa na twoje konto. Stawki w tym aspekcie przedstawiają się następująco.

Dla wypłat przez pierwsze trzy miesiące okresu pobierania zasiłku będą ci wypłacane kwoty:

  • forma podstawowa – 1186,73 zł netto;
  • forma obniżona – 949,40 zł netto;
  • forma podwyższona – 1424,15 zł netto.

Z kolei w przypadku wypłat w miesiącach okresu jego pobierania kolejnych kwoty przedstawiają się tak:

  • forma podstawowa – 931,93 zł netto;
  • forma obniżona – 745,56 zł netto;
  • forma podwyższona – 1 118,39 zł netto.

Jak więc widzisz, stawki netto różnią się w istotny sposób od kwot brutto. Warto o tym pamiętać przy pobieraniu świadczenia.

Zobacz także  Najniższa krajowa w Niemczech [cnt-year]. Jakie stawki płacy minimalnej będą obowiązywać?

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 a dodatek solidarnościowy

Jak już stwierdziliśmy, ustawa o dodatku solidarnościowym sprawiła, że stawki zasiłku dla bezrobotnych 2023 uległy podwyższeniu. Warto jednak zauważyć, że jeżeli ktoś pobiera tak zwany dodatek solidarnościowy, czyli świadczenie mające pomóc danej osobie w kontekście reperkusji związanych z pandemią COVID-19, na czas pobierania tego świadczenia zasiłek ulega zawieszeniu. Natomiast później można go ponownie pobierać, po tym gdy dodatek solidarnościowy ustanie.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Warto mieć na uwadze, że czas pobierania zasiłku wynosi 180 dni w sytuacji, gdy osoba go pobierająca mieszka w powiecie, w którym stopa bezrobocia w roku poprzedzającym rok pobierania zasiłku nie przekraczała 150 procent stopy bezrobocia w kraju. Natomiast jeżeli dana osoba mieszka na terenie powiatu, w którym owa stopa była wyższa, może pobierać zasiłek przez 365 dni.

Przez taki czas zasiłek dla bezrobotnych 2023 mogą pobierać także osoby, które mają więcej niż 50 lat i dwudziestoletni staż pracy. A także te osoby, które samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat lub wychowują takie dziecko wspólnie z małżonkiem, ale ten stracił prawo do zasiłku.

Podsumowanie

W 2023 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 11304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące od chwili jego przyznania. A przez pozostały okres 1024,10 zł. Taka kwota brutto zasiłku dla bezrobotnych obowiązuje od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. Zasiłek omawiany w tym artykule to jedna z najbardziej powszechnych form wsparcia socjalnego. Teraz znając wszystkie kluczowe informacje dotyczące tego świadczenia, możesz złożyć wniosek. Warto jednak pamiętać, że niezależnie od okoliczności i konkretnego przypadku świadczenie to ma charakter okresowy.

zasiłek dla bezrobotnych 2022