XAdES i PAdES – formaty elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Najważniejsze informacje

XAdES i PAdES to dwa formaty plików wykorzystywane do podpisów elektronicznych.