Weryfikacja podpisu elektronicznego, czyli jak upewnić się, że sygnatura jest autentyczna?