Wnioski

Wniosek o urlop ojcowski

Obecnie można wyróżnić wiele typów urlopów, jakie przysługują rodzicom małoletnich dzieci – nawet tuż po urodzeniu. Jeśli potrzebujesz dodatkowych dni wolnego, koniecznie pobierz wniosek o urlop ojcowski i złóż go u pracodawcy.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Musisz wiedzieć, że urlop ojcowski to dni wolne od pracy, które przysługują wyłącznie ojcu dziecka. Nie możesz się ich zrzec w żaden sposób. Aby wykorzystać taki urlop, musisz dopełnić kilku istotnych formalności. Przede wszystkim potrzebujesz wniosek o urlop ojcowski, którego wzór pobierzesz z Internetu. Poprawnie uzupełniony dokument wraz z niezbędnymi załącznikami przekaż swojemu pracodawcy. Dzięki temu zyskasz aż 14 dodatkowych dni wolnych od pracy, które poświęcisz na opiekę nad swoim dzieckiem.

Komu przysługuje urlop ojcowski i na czym polega? Najważniejsze zasady

Jeśli chodzi o urlop ojcowski, musisz wiedzieć, że ten jest przyznawany wyłącznie na okres 14 dni kalendarzowych. Wykorzystasz go po złożeniu wniosku o urlop ojcowski w formie jednorazowej lub podzielonej na dwie równe części po 7 dni. Obowiązują jednak pewne zasady odnośnie do tego, kiedy musisz wykorzystać dni wolne, a mianowicie:

  • dziecko nie może ukończyć 24. miesiąca życia;
  • muszą upłynąć 24 miesiące od czasu uprawomocnienia się wyroku sądu o przysposobieniu dziecka do lat 7.

To podstawowe warunki, które regulują możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego w Polsce. Zgodnie z przepisami musisz dostarczyć wniosek o urlop ojcowski do pracodawcy w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pamiętaj! Jeśli ubiegasz się o zasiłek macierzyński z tego tytułu, poproś pracodawcę o podpisanie wniosku, jako potwierdzenie rozpoczęcia urlopu ojcowskiego.

Wniosek o urlop ojcowski – jak go napisać?

Zanim rozpoczniesz pisanie wniosku o urlop ojcowski, dowiedz się, jakie elementy powinien zawierać dokument. Oto kilka najważniejszych kwestii:

  • miejscowość i data sporządzenia dokumentu;
  • imię i nazwisko pracownika;
  • dane pracodawcy;
  • uzasadnienie prośby o udzielenie urlopu ojcowskiego;
  • dane dziecka (imiona, nazwisko i data urodzin);
  • wymiar urlopu (14 lub 2 x po 7 dni);
  • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu.

Finalnie po uzupełnieniu wniosku podpisz go swoim czytelnym podpisem. Po złożeniu dokumentu do pracodawcy zawsze poproś go o potwierdzenie uznania urlopu ojcowskiego np. poprzez podpis wniosku z pieczątką firmową. Dla ciebie to dodatkowa podstawa do ubiegania się o świadczenia z ZUS

Wniosek o urlop ojcowski – wzór

Chcesz spędzić czas ze swoim dzieckiem? W takim razie pobierz gotowy wzór wniosku o urlop ojcowski, uzupełnij swoimi danymi i złóż w biurze zakładu pracy.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz