Certyfikat podpisu elektronicznego potwierdza twoją tożsamość w czasie używania podpisu elektronicznego. W związku z tym jest niezbędny. Bezpieczeństwo, jakie zapewnia każdemu obywatelowi, stoi na wysokim poziomie.

Elektroniczny podpis osobisty to sygnatura, której waga prawna jest równa z odręcznym podpisem. Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniej weryfikacji danych. Odpowiada za to certyfikat podpisu elektronicznego, w którym zaszyfrowane są informacje na temat jego użytkownika. Rozwiązanie to charakteryzuje się określonymi cechami, które warto znać. Certyfikat podpisu osobistego – czy warto go mieć? Sprawdź!

Czym jest certyfikat podpisu elektronicznego?

Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego to dokument, który wydawany jest przez Centrum Certyfikacji. Musi zostać przygotowany zgodnie z wymogami, które zostały zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania z dnia 23 lipca 2014 roku. Wedle tej uchwały, każdy dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym i zweryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu elektronicznego, musi być traktowany jako umowa opatrzona własnoręczną sygnaturą. Właśnie dlatego w każdym certyfikacie powinny być zawarte wszelkie informacje na temat samego użytkownika oraz firmy. 

Na jakie działania pozwala certyfikat podpisu elektronicznego?

Certyfikat podpisu elektronicznego to rozwiązanie, bez którego niemożliwe byłoby zdalne załatwienie wielu spraw. Jakich? Oto skrócona lista:

 • składanie dokumentów do Krajowej Izby Odwoławczej i Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • zdalny kontakt z ZUS-em;
 • podpisywanie faktur elektronicznych;
 • składanie e-deklaracji podatkowych;
 • korespondencja z wszelkimi urzędami;
 • udział w przetargach online.

Rodzaje certyfikatów elektronicznych – jakie się wyróżnia?

Wyróżnia się dwa rodzaje podpisów elektronicznych. Każdy z nich sprawdzi się w innym przypadku, dlatego warto poznać zarówno jeden, jak i drugi:

 • osobisty certyfikat podpisu elektronicznego – poleca się go wszystkim osobom, które zajmują się podpisywaniem wszelkiego rodzaju dokumentów we własnym imieniu;
 • firmowy certyfikat podpisu elektronicznego – w tym wypadku masz do czynienia z rozwiązaniem, które sprawdzi się, jeśli pełnisz funkcje zawodowe lub publiczne, gdzie zakres twoich możliwości wynika z pracy, jaką się zajmujesz. 

Czy możesz wnioskować o wydanie więcej niż jednego certyfikatu na te same dane?

Certyfikat podpisu elektronicznego może zostać wydany kilkukrotnie na te same dane. Jednak nie można zapomnieć o tym, że posługiwać się może nim tylko i wyłącznie osoba fizyczna, do której został przypisany. W przeciwnym razie może dojść do złamania prawa, co grozi karą grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. 

Certyfikat z dodatkowymi danymi – jak to wygląda?

W przypadku, gdy jest taka konieczność, możliwe jest umieszczenie w certyfikacie dodatkowych danych, które odnoszą się do reprezentowanego podmiotu. Prośba o taki dokument jest szczególnie uzasadniona, jeśli wnioskuje o niego osoba pełniąca funkcje zawodowe lub publiczne, a zakres jej działań jest określony prawem. W związku z tym mogą to być na przykład:

 • radca prawny;
 • burmistrz;
 • notariusz. 

Jak już sam wiesz, certyfikat podpisu elektronicznego to niezwykle ważny dokument. Pozwala ci on na załatwienie wielu spraw. W związku z tym naprawdę warto go wyrobić, gdyż znacząco ułatwi ci do wykonywanie wszelkich obowiązków, zarówno prywatnych, jak i służbowych.

Archiwum: listopad 2021
certyfikat podpisu elektronicznego