Na mocy nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej fiskus otrzymał nowe uprawnienia. Od 1 lipca 2022 r. Urząd Skarbowy ma łatwiejszy dostęp do danych z prywatnych kontach Polaków. Co to dokładnie oznacza i czy mamy powody do obaw?

Nowe uprawnienia skarbówki są pokłosiem zmian wprowadzonych przez tzw. Polski Ład. Znowelizowano bowiem ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, dając urzędnikom łatwiejszy dostęp do danych dotyczących prywatnych kont bankowych obywateli. Wiadomo, że już zaczynają korzystać z tej możliwości.

W jaki sposób skarbówka może uzyskać informacje od banku?

Nowelizacja ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, która weszła w życie 1 lipca 2022 r., daje urzędnikom możliwość zajrzenia na prywatne konta Polaków. Wystarczy pisemne żądanie skierowane do banku, by otrzymać dostęp do informacji, które na co dzień objęte są tajemnicą bankową. Wcześniej instytucje skarbowe również miały taką możliwość, jednak prawo do pozyskiwania podobnych danych otrzymywał tylko szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Od 1 lipca o dostęp do nich może zwrócić się każdy naczelnik urzędu skarbowego, a bank jest zobowiązany do udzielenia takich informacji.

Nowe uprawnienia Urzędu Skarbowego – na czym polegają?

Uprawnienia skarbówki, które ta uzyskała wraz z pierwszym dniem lipca, polegają więc na możliwości sprawdzenia kont bankowych podatników nawet w toku postępowania przygotowawczego. Wcześniej banki udostępniały dane tylko wtedy, gdy Urząd Skarbowy wszczynał kontrolę podatkową lub postępowanie przygotowawcze. 

Jakich informacji może zażądać fiskus? Wszystkie dane zostały wyszczególnione w artykule 48. ustawy o KAS i dotyczą:

  • informacji o posiadanych lub współposiadanych kontach bankowych, pełnomocnictwach do tych kont;
  • informacji o obrotach i stanie rachunków, wpływach, datach oraz kwotach poszczególnych obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawcach i odbiorcach;
  • informacji o posiadanych lub współposiadanych rachunkach pieniężnych, rachunkach papierów wartościowych – ich liczbie, stanie, historii oraz posiadanych pełnomocnictwach do nich;
  • informacji o zawartych umowach kredytowych oraz umowach pożyczki łącznie z podaniem okresu obowiązywania, sposobem zabezpieczenia spłaty, a także celu ich udzielenia;
  • informacji o nabytych za pośrednictwem banków akcji lub obligacji Skarbu Państwa;
  • informacji o obrocie wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Urzędnicy zaglądają na konta. Jaka jest skala?

Jak informuje jeden z polskich portali branżowych, urzędnicy zaczynają korzystać z niedawno przyznanych uprawień. Serwis powołuje się na dane Krajowej Administracji Skarbowej, według których tylko w lipcu i sierpniu naczelnicy urzędów skarbowych wysłali do banków 33 wnioski, w których powoływali się na artykuł 48. ustawy. Skala nie jest więc jeszcze duża, jednak niepokój budzi inna kwestia. Rozmówcy portalu zaznaczyli, że właściciel konta często może nie zdawać sprawy, że stał się obiektem zainteresowania skarbówki.

Zmiana prawa podatkowego a ryzyko nadużyć

Łatwiejszy dostęp do danych z kont osób fizycznych budzi uzasadniony niepokój. Pojawia się pytanie, czy instytucje nie będą nadużywać możliwości wglądu do nich? Ministerstwo Finansów podkreśla, że nowy zapis, który daje większe uprawnienia naczelnikom urzędów skarbowych, „nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami”. Resort podkreślił także, że organy posiadające wcześniej takie uprawnienia nie nadużywały ich, więc nie trzeba się tego obawiać również ze strony skarbówki.

Warto przy tym zaznaczyć, że pozyskane dane poszczególne urzędy skarbowe zachowują dla siebie. Nie mogą przekazać ich policji ani innym służbom

Archiwum: wrzesień 2022
Urząd Skarbowy może zajrzeć na konto bankowe