E-Faktury staną się w Polsce obowiązkowe? Taki scenariusz od 2023 r. zakłada Ministerstwo Finansów. Na razie wiadomo, że od stycznia przyszłego roku z takiego rozwiązania przedsiębiorcy będą mogli korzystać dobrowolnie. Magdalena Raczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, poinformowała w minioną środę o prowadzonym obecnie pilotażu tego wariantu.

E-Faktury. Szefowa KAS: „rozpoczął się pilotaż tego rozwiązania”

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wraz z Komisją Finansów Publicznych zorganizowały posiedzenie sejmowe, które dotyczyło Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwestii stanu przygotowania merytorycznego administracji skarbowej do przeprowadzania kontroli w firmach działających w sektorze nowych technologii. Mówiono także o planach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie podnoszenia kwalifikacji kadr aparatu skarbowego w tym zakresie, którą przedstawiała wiceminister finansów i zarazem szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska. Przewodnicząca KAS odniosła się m.in. do tematu wdrożenia systemu e-faktur:

„Jeśli chodzi o Krajowy System e-Faktur, rozpoczął się się pilotaż tego rozwiązania – fakultatywny – który będzie trwał do końca roku. Rozwiązanie zgodnie z przyjętymi przepisami przez dwa lata ma charakter fakultatywny. Wynika to m.in. z tego, że dla rozwiązania obligatoryjnego konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, czyli derogacji. Wniosek derogacyjny został skierowany i zgodnie z planem po dwóch latach obowiązywania rozwiązania fakultatywnego ma być wdrożone i przyjęte rozwiązanie obligatoryjne”.

E-Faktury na razie dobrowolnie, od 2023 r. obowiązkowo

Według MF od stycznia przyszłego roku e-Faktury będą dla polskich przedsiębiorców dobrowolne. Będzie to jeden z wariantów dokumentowania sprzedaży obok tradycyjnych faktur papierowych z kolei rok później taka opcja ma być już obowiązkowa. Wiceminister finansów mówiła podczas posiedzenia komisji o szkoleniach wykorzystywanych przez KAS, by skuteczniej kontrolować firmy z branży nowych technologii, wymieniając tematy takie jak wykorzystywanie na rynku finansowym chmury obliczeniowej, technologii blockchain czy sztucznej inteligencji. Wspomniała również o studiach podyplomowych o profilu Transformacja cyfrowa, która ma na celu podniesienie kompetencji kontrolnych i analitycznych pracowników KAS i MF.

Archiwum: październik 2021
E-Faktura