Underwriting – definicja, rola w sektorze ubezpieczeniowym

Większość z nas na co dzień korzysta z różnych usług towarzystw ubezpieczeniowych.