Umowa adhezyjna

Umowa adhezyjna jest nazywana również umową przystąpienia.Najważniejsze warunki tego dokumentu formułowane są przez jednego z kontrahentów, którym zwykle jest podmiot ekonomicznie silniejszy. Dowiedz się więcej o tej umowie i pobierz gotowy wzór! Pobierz wzór w .pdf X Pobierz wzór w .docx X Przeważnie umowa konstruowane są w taki sposób, aby obie strony były zadowolone z jej ostatecznej formy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku umowy adhezyjnej, gdzie najważniejsze zapisy umowy formułowane są przez jedną ze stron. Może ona narzucić swoje warunki, a druga strony umowa staje przed wyborem – może podpisać umowę i zaakceptować warunki, które narzucił kontrahent lub odmówić podpisania umowy. Jakie klauzule i zapisy zawiera takie porozumienie? Kiedy można stwierdzić jego nieważność? Poznaj odpowiedzi i pobierz wzorzec umowy, której warunki określa jedna ze stron! Spis treści pokaż 1 Umowa adhezyjna – charakterystyka 2 Na czym polega jednakowość umowy adhezyjnej? 3 Umowa adhezyjna – kto się na nią decyduje? 4 Zalety umowy adhezyjnej 5 Dlaczego przedsiębiorcy konstruują umowy adhezyjne? 6 Ochrona praw konsumenta a umowa adhezyjna 7 Jak Kodeks cywilny reguluje umowę adhezyjną? 8 Umowa adhezyjna – wzór Umowa adhezyjna – charakterystyka Umowa adhezyjna wiąże się z nierównością statusu podmiotów zawierających porozumienie. Jeden z nich jest wyraźnie dominujący i