Tarcza antykryzysowa. Przedsiębiorcy, którym ZUS odmówił prawa do ulgi w ramach Tarczy Finansowej jeszcze mogą o nią zawalczyć – podaje „Rzeczpospolita”. Sprawa dotyczy ponad 90 tys. podmiotów, które wciąż mogą ubiegać się o wsparcie. Firmy mogą zyskać nawet do kilkunastu tysięcy złotych.

Tarcza antykryzysowa: tylko 5 tys. apelacji

Z danych ZUS wynika, że od marca 2020 r. wpłynęło około 2,7 mln wniosków od przedsiębiorców o zwolnienie z obowiązku zapłaty składek. Z odmową spotkało się blisko 92 tys. wnioskodawców, jednak zaledwie 5 tys. z nich złożyło apelację. Warto podkreślić, że kolejne firmy wygrywają sprawy w sądach i ostatecznie przysługuje im prawo do ulgi. „Rz” przypomina, że aby można było ubiegać się o taki przywilej, należało w wyznaczonym terminie złożyć deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA:

Później, gdy rząd zaproponował wsparcie dla poszczególnych branż, wielu przedsiębiorców spotkało się z odmową, gdy PKD ich działalności wynikające z rejestrów nie figurowało na ustawowej liście

– zaznacza gazeta

Tarcza antykryzysowa. Nadal istnieje szansa na uzyskanie ulgi

Dziennika przypomina, że sądy administracyjne uznały wymóg złożenia deklaracji ZUS DRA za nieistotny, skoro dotychczasowe przepisy ubezpieczeniowe zwalniają przedsiębiorców z obowiązku jej składania. Z kolei w sprawach wynikających z tarcz branżowych „sądy stanęły na stanowisku, że kod PKD wpisany do rejestru nie ma znaczenia do oceny, czy przedsiębiorca ma prawo do zwolnienia ze składek”.

Liczy się bowiem faktycznie wykonywana przez niego przeważająca działalność gospodarcza – wskazuje gazeta.

„Rz” uważa, że w przypadku 87 tys. decyzji odmownych, przedsiębiorcy wciąż mają szansę na uzyskanie zwolnienia z opłat. Wskazuje na to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Źródło: Money.pl

Archiwum: listopad 2021
Tarcza antykryzysowa