Jedną z istotnych pomocy dla rodziców są świadczenia na dzieci. 2023 rok przynosi kilka rozwiązań w tym zakresie. Przekonaj się, o jakich świadczeniach mowa i w jaki sposób możesz podreperować swój domowy budżet.

Obok rent czy emerytur jednym z najistotniejszych dodatków socjalnych występujących w polskim systemie ubezpieczeń społecznych są świadczenia na dzieci. 2022 rok przyniósł dwa nowe rozwiązania w tym zakresie. Pierwsze z nich to tak zwane żłóbkowe zaś drugie to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Przekonaj się, czym są i w jaki sposób można je otrzymać.

Jakie świadczenia dla dzieci 2023? Czym jest żłóbkowe?

Pierwszym ze świadczeń na dzieci 2023 które przedstawimy w tym miejscu, jest tak zwane żłóbkowe. To świadczenie z zasady przysługuje jedynakom. Skorzystać z niego mogą rodzice dzieci, które nie zostały objęte programem Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. W przypadku tego świadczenia nie obowiązuje żaden limit dochodów. Może je otrzymać każdy, kto tylko zgłosi taką chęć.

Jaka jest wysokość tego świadczenia na dzieci? 2023 rok to żłóbkowe w wysokości dokładnie 400 złotych. Na tyle mogą liczyć rodzice, którzy złożą wniosek o przyznanie owego dodatku. Warto jednak zauważyć, że owe czterysta złotych nie trafi na konto rodziców dziecka. Zamiast tego zostanie z automatu przekazane do określonej placówki, w której dziecko się znalazło, czyli po prostu do danego żłóbka.

Świadczenia na dzieci 2023. Od kiedy obowiązuje żłóbkowe?

Od kiedy można korzystać z wymienionego powyżej świadczenia na dzieci? 2023 rok to pierwszy okres, w którym obowiązuje żłóbkowe. Dokładna data rozpoczęcia funkcjonowania tego programu to 1 kwietnia 2022 roku. To właśnie od tego dnia rodzice dzieci znajdujących się pod opieką placówek opiekuńczych zwanych żłobkami mogą składać stosowne wnioski. Dotyczy to też tych rodziców, którzy korzystają z dziennego opiekuna.

Co niezwykle istotne z perspektywy rodziców, pomimo tego, że formalnie to świadczenie dla dzieci 2022 zaczęło funkcjonować dopiero w kwietniu, można otrzymać wyrównanie już od stycznia. Otrzymał je każdy rodzic bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń czy wniosków. Wyrównanie przyznawane bowiem było w sposób automatyczny. Fakt wystąpienia takiego wyrównania podkreślała jasno minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Ministerstwo szacuje, że programem mogło zostać objętych dotąd ponad 100 tysięcy dzieci. Łączna kwota przeznaczona na żłóbkowe przekroczyła jak do tej pory pół miliarda złotych.

Świadczenia dla dzieci 2023 – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Pora przedstawić drugie z najważniejszych nowych świadczeń na dzieci. 2022 rok przyniósł Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Funkcjonuje on od 1 stycznia tego roku. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie w swej istocie powiązanie z Polskim Ładem. Jego adresatami są rodzice najmłodszych dzieci. Takich, które dopiero przyszły na świat. Mogą oni liczyć łącznie na 12 tysięcy złotych dodatkowego wsparcia. Kwota ta nie będzie jednak wypłacana jednorazowo. Może zostać wypłacona w dwojaki sposób. Albo w dwunastu ratach po tysiąc złotych w okresie jednego roku lub w dwudziestu czterech ratach po 500 złotych przez dwa lata. Dodajmy, że nie obowiązuje tu żadne kryterium dochodowe.

Warto jednak zaznaczyć, że wsparcie to nie obejmuje pierwszego dziecka lecz drugie i kolejne. Zarazem Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dotyczy dzieci w wieku od roku do trzech lat. Sensem wprowadzenia takiego wsparcia właśnie dla dzieci w określonym wieku od 12 miesiąca życia do 36 miesięcy jest pomoc rodzicom, których pociechy są jeszcze za małe, aby można było je posłać do przedszkola. W związku z tym pomoc finansowana przyznawana w ramach programu ma stanowić de facto pomoc w opiece. Przynajmniej według założeń Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Warto dodać, że środki przekazane w ramach tego świadczenia na dzieci 2022 nie podlegają opodatkowaniu.

Świadczenia na dzieci 2023 – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i jego skala

Jak wielkie nakłady związane są z tym właśnie świadczeniem na dzieci? Jak przekazało Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej, możemy mówić o niebagatelnych środkach. W samym tylko 2022 roku mogą to być aż trzy miliardy złotych. Z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego może skorzystać łącznie ponad sześćset tysięcy dzieci.

Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej podkreślali, że celem programu jest ułatwienie rodzicom łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy według założeń ma to ułatwić tysiącom polskich rodzin. Liczby związane z tym rozwiązaniem zaproponowanym w 2022 roku faktycznie są niebagatelne.

Świadczenia dla dzieci 2023 – zmiany w programie 500 plus

Nowe świadczenia dla dzieci 2023 to jedno, ale rodziców żywo interesuje też przyszłość programu 500 plus. Program ten od kilku lat funkcjonuje nad Wisłą i stanowi wsparcie dla wielu rodzin. Jakie są obecnie najważniejsze zmiany w kwestii tego świadczenia na dzieci? 2022 rok przyniósł jedną istotną zmianę organizacyjną. Od teraz obsługa tego programu, w tym wypłat, to obowiązek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co ta zmiana w istocie oznacza? Wszystkie świadczenia przyznane przed 2023 rokiem to jest wypłacane aż do końca maja tego roku, będą wciąż obsługiwane przez samorządy. Natomiast ZUS od początku stycznia będzie wypłacać świadczenia wychowawcze przyznane przez siebie a także przyjmować przyszłe wnioski.

Świadczenia na dzieci 2023 – waloryzacja 500 plus?

Od czasu uruchomienia programu 500 plus w 2016 roku przez kolejnych pięć lat do polskich rodzin trafiło łącznie 175 miliardów złotych. To wsparcie dotyczyło ponad sześciu i pół miliona dzieci. Rodzice dziś (zwłaszcza w obliczu coraz wyższej inflacji) coraz częściej podnoszą pytania o to, czy świadczenie 500 plus będzie podlegać waloryzacji. Jakie są na to szanse?

Przejście obsługi programu pod skrzydła Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie poskutkowało żadną rewolucyjną zmianą w tym zakresie. Kolejny okres świadczeniowy jaki rozpocznie się z początkiem czerwca 2022 roku i potrwa do 31 maja 2023 roku nie przyniesie żadnego wzrostu 500 plus. Żadnych komunikatów w tym względzie nie wydawało także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wygląda więc na to, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie ma co liczyć na waloryzację tego świadczenia.

Świadczenia na dzieci 2023 – podsumowanie

Jak więc widzisz, z jednej strony rodzice w Polsce mogą korzystać z nowych rozwiązań i pobierać różne zasiłki oraz świadczenia rodzinne. Z drugiej zaś strony najbardziej powszechne świadczenie na dzieci pozostaje niezmienne. Tak czy siak jeżeli jesteś rodzicem, możesz korzystać z przedstawionych tu programów dofinansowania (podobnie jak w 2021), by poprawić swoje domowe finanse

Archiwum: styczeń 2023
świadczenia na dzieci 2022