Średnie wynagrodzenie wzrosło o 500 zł. Takich wyników nie było od…2008 roku

W przeciągu roku średnie wynagrodzenie brutto zwiększyło się o ponad 500 zł, co stanowi wzrost na poziomie niemal 10%. To najwyższy wynik od 2008 roku w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób