Średnie wynagrodzenie w lipcu br. w Polsce wyniosło 5850 zł brutto – tak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny. To wzrost o 8,7% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r. Uwzględniając zestawienie z czerwca zaobserwowano nieznaczne zahamowanie wzrostu zarobków, aczkolwiek nadal jest on jest silny.

Średnie wynagrodzenie na nieznacznie niższym poziomie niż prognozowano

Średnie wynagrodzenie w lipcu 2021 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło dokładnie 5851,87 zł. To więcej o 8,7% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. To nieco mniej niż prognozowali ekonomiści, którzy szacowali wzrost na poziomie 8,9%. Mamy do czynienia też z nieznacznym zahamowaniem tej tendencji, która w czerwcu br. sięgała 9,8%. O 1,8% wzrosło także średnie zatrudnienie co możemy przeczytać w komunikacie:

„W lipcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostało na poziomie zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej. W dwóch poprzednich miesiącach zaobserwowano natomiast wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,3%, zarówno w czerwcu 2021 r. względem maja 2021 r., jak i w maju 2021 r. względem kwietnia 2021 r. W relacji lipiec 2021 r. do analogicznego miesiąca 2020 roku przeciętne zatrudnienie wzrosło o 1,8 proc”.

Średnie wynagrodzenie w Polsce: „na rękę” otrzymamy 4215 zł

Oczywiście przy uwzględnieniu takiej stawki pracownik będący na umowie o pracę otrzyma mniejszą kwotę w wysokości 4215 zł. Z sumy 5850 zł należy odjąć 800 zł na składkę ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa). Kolejne 455 zł pochłania NFZ, natomiast 380 zł trafia na zaliczkę z tytułu podatku dochodowego.

Archiwum: sierpień 2021
Średnie wynagrodzenie w Polsce