Debiut nowego produktu na rynku, dokonanie zmian w ofercie, decyzja o ekspansji na nowe rynki to ważne decyzje i ryzyko, które trzeba podjąć. Ryzyko zależy od sytuacji gospodarczej, charakterystyki rynku, ale również od potrzeb klientów, które stale się zmieniają. Wykorzystując badania ankietowe online, możesz szybko poznać preferencje konsumentów. Badania zrealizujesz w zautomatyzowanym systemie samodzielnie i ekspresowo.

Badania CAWI – innowacyjne narzędzie badawcze

Badania ankietowe online to forma ankietyzacji CAWI w przystępnej formie. Respondenci otrzymują kwestionariusz do wypełnienia na swoje urządzenie połączone z Internetem, niezależnie od tego, czy jest to telefon komórkowy, tablet, komputer czy nawet kiosk ankietowy. Internetowa wersja kwestionariusza pozwala na tworzenie logiki pytań z wykorzystaniem pytań warunkowych. Wykorzystując tą funkcjonalność, możesz ankietyzować wiele segmentów grupy docelowej uzyskują dodatkowe informacje, ze względu na wcześniej udzielone odpowiedzi. Cechą odróżniającą badania ankietowe online od ankiet przeprowadzanych metodami tradycyjnymi jest możliwość sprawdzania wyników w czasie rzeczywistym. Wybierając ankiety online, zyskasz również możliwość krzyżowania pytań, czyli sprawdzenia jak na inne pytania odpowiadały osoby, które wcześniej udzieliły pewnej odpowiedzi (np. możesz sprawdzić jak osoby w wieku 30-40 lat odpowiadały na pytania). Ankiety online to również przystępny system pozwalający edytować kwestionariusz np. zmieniając kolejność pytań. Programem, który oferuje wszystkie powyższe opcje, jest SurvGo™. Ponadto możesz dzięki niemu przeprowadzić badanie nie tylko na własnej bazie respondentów, ale skorzystać z opcji realizacji badania na grupie panelistów. SurvGo™ zbiera opinię pośród 150 tys. respondentów wypełniających ankiety online.

Zobacz także  Kolokacja serwerów - sposób na oszczędności dla firm

Dlaczego warto przeprowadzić badania za pomocą programu do ankiet online

SurvGo™ to nie tylko badania CAWI na własnej grupie respondentów, od konkurencji odróżnia nas możliwość tworzenia testów kompetencji oraz realizacji badań ankietowych w panelu konsumenckim. Wykorzystując nasz intuicyjny system z przygotowanymi widgetami szybko i w łatwy sposób stworzysz pierwszy kwestionariusz. Tworzenie ankiety jest przejrzyste, ale w razie potrzeby w pomocy znajdziesz poradnik jak stworzyć pytanie każdego typu i wiele więcej na temat funkcjonalności systemu.

Decydując się na przeprowadzenie badania na własnej próbie respondentów ważnym elementem, jest wybór formy dystrybucji. SurvGo™ pozwala wygenerować link do ankiety oraz wysyłać zaproszenia dedykowane w formie e-mail lub SMS. Jeśli nie posiadasz swoich respondentów, możesz zrealizować badania na dużej próbie respondentów korzystając z pomocy 150 tys. panelistów. Przeprowadzając badanie ankietowe w panelu konsumenckim, zyskasz możliwość:

 • Przeprowadzenia badania na reprezentatywnej próbie nawet w 24h;
 • Samodzielnego przeprowadzenia badania;
 • Przeprowadzania badań rynku, marketingowych, opinii i sondaży;
 • Doboru własnej próby badawczej ze względu na metrykę;
 • Kontroli wyników w czasie rzeczywistym;
 • Skorzystania ze wsparcia ekspertów na każdym etapie badania.

Dlaczego warto zdecydować się na badanie ankietowe online wśród konsumentów

Wyniki badań ankietowych to wskazówka do podejmowania ważnych decyzji. Największą zaletą tego rozwiązania jest jego wszechstronność, wyniki ankiety podpowiedzą, czy warto wejść z nowym produktem na rynek, ale również ujawnią opinię konsumentów o konkurencji czy postrzeganiu marki. Badania CAWI przydają się więc nie tylko zarządowi przedsiębiorstwa, ale również osobą odpowiedzialnym za marketing czy obsługę klienta. Poznając konsumentów, zyskasz wiedze na jakiej podstawie podejmują swoje decyzje zakupowe i nie tylko. Wykorzystaj badania ankietowe do:

 • Zminimalizowania ryzyka rynkowego przy wprowadzaniu produktu na rynek;
 • Identyfikacji szans i zagrożeń;
 • Zrozumienia potrzeb klientów;
 • Przygotowania strategii marketingowej;
 • Segmentacji grupy docelowej przedsiębiorstwa;
 • Przeprowadzenia testów porównawczych.
Zobacz także  Czym jest bon zasiedleniowy dla bezrobotnego? Sprawdź, w swoim urzędzie pracy, czy możesz otrzymać bon na zasiedlenie

Na jakiej podstawie dobrać grupę docelową do badania ankietowego

Wyniki badania CAWI mogą różnić się ze względu na dobraną prób badawczą, dlatego tak ważne jest skierowanie ankiet do osób o odpowiednim profilu socjodemograficznym. Wykorzystując program do ankiet online SurvGo™, możesz wybrać dowolną charakterystykę próby ze względu na: płeć, wiek, wielkość miejscowości, sytuację rodzinną a nawet zarobki netto na osobę.

Dotarcie do grupy docelowej to możliwość uzyskania informacji o preferencjach, jakimi kierują się przy zakupach czy korzystaniu z usług. Przeprowadzając badanie online, możesz zbadać: częstotliwość zakupów, częstotliwość korzystania z usług, preferencje zakupowe, odczucia co do kampanii marketingowych oraz zebrać opinię na temat produktu.

Program do ankiet online SurvGo™ to szybkie i zautomatyzowane ankiety online, które zrealizujesz samodzielnie. Wykorzystaj kreator ankiet lub skorzystaj ze wzoru badania i stwórz ankietę w kilka minut. Sprawdź program do ankiet już dziś i stwórz swoje pierwsze badanie!

Poznaj potrzeby klientów wykorzystując badania CAWI