Kanały komunikacji marketingowej – dlaczego ich wybór jest tak istotny?

Kanały komunikacji marketingowej służą do porozumiewania się z odbiorcą, umożliwiają przekazanie mu określonego komunikatu, a jednocześnie pozwalają na odpowiedź.