Najważniejsze pojęcia: rodzaje kredytów dla firm

Banki mają do zaoferowania swoim klientom bardzo dużo zróżnicowanych produktów kredytowych. Nie wszystkie z nich są oczywiście adresowane do konsumentów. Ważną kategorią są kredyty dla firm, które pozwalają uzyskać fundusze na realizację celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.  Same w sobie potrafią się jednak znacząco od siebie różnić.

Najpopularniejsze rodzaje kredytów dla firm, a zarazem pierwsze pojęcia, które warto poznać, to:

  • Kredyt obrotowy: ma na celu zapewnienie środków na bieżącą działalność firmy. Często przyjmuje również postać ustalonej linii kredytowej,
  • Kredyt inwestycyjny: jak sama nazwa wskazuje, ma zapewnić fundusze na przeprowadzenie pewnych inwestycji,
  • Kredyt pomostowy: pozwala uzyskać środki na okres poprzedzający otrzymanie funduszy z innych źródeł np. w ramach przyznania dotacji.

W trudnych gospodarczo czasach rośnie zwłaszcza udział kredytów obrotowych i kredytów w rachunkach bieżących. Według danych BIK ze stycznia 2023 roku, w relacji rok do roku sprzedaż tych pierwszych kredytów dla firm wzrosła o 10,2%, a drugich aż o 17,9%. Jednocześnie jednak znacząco spadła liczba udzielonych kredytów inwestycyjnych (o 28,2%).

Co musisz wiedzieć o kredycie dla firm?

Jak widzisz, z pomocą kredytów dla firm można finansować różne obszary działania przedsiębiorstwa. Możliwe będzie zarówno zachowanie płynności w trudniejszych czasach, również w ramach kredytów odnawialnych zapewniających stały dostęp do środków, jak i sfinansowanie inwestycji wymagających olbrzymich nakładów finansowych.

Do kredytu dla firm trzeba dobrze się przygotować. Bezcenną wiedzę dotyczącą finansów osobistych i firmowych znajdziesz na blogkredytowy.pl.

Jeżeli myślisz o pozyskaniu dodatkowych środków dla swojego przedsiębiorstwa, dobrym rozwiązaniem okaże się również kontakt z ekspertem, który zajmuje się pośrednictwem kredytowym. Pomoże dobrać najlepsze rozwiązania i produkt idealnie dostosowany do konkretnej sytuacji.

Zdolność kredytowa w przypadku firmy

Każdy kredytobiorca – zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorstwo – musi posiadać zdolność kredytową pozwalającą na zaciągnięcie konkretnego zobowiązania. Czym ona jest? W pewnym uproszczeniu to suma, jaką bank zgodzi się pożyczyć konkretnemu kredytobiorcy na konkretnych warunkach.

O ile w przypadku konsumentów obliczanie zdolności kredytowej jest dosyć nieskomplikowane (przynajmniej biorąc pod uwagę kwestie czysto finansowe), sytuacja nieco komplikuje się w kontekście kredytów dla firm. Poza przychodami i kosztami pod uwagę bierze się również majątek przedsiębiorstwa i posiadane przez nie aktywa oraz zobowiązania.

Często samo ich oszacowanie wymaga czasu i jest kosztowne. Z drugiej strony – wiele produktów oferowanych przez banki zakłada uproszczoną ocenę zdolności, która bazuje na mniejszej liczbie dokumentów.

Zabezpieczenia kredytu dla firm

Innym istotnym pojęciem, które często pojawia się w kontekście kredytów dla firm, jest zabezpieczenie. Jego zadaniem jest ograniczenie ryzyka, jakie ponosi instytucja udzielająca przedsiębiorcy środków. Same zabezpieczenia mogą przyjąć jednak różne formy – od poręczeń innych osób i weksli przez kaucję, blokadę środków na rachunku aż po hipotekę nieruchomości, zastaw lub przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Dużą popularnością cieszą się również gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, które udzielają inne instytucje. Często spotyka się również gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego, których zadaniem jest ułatwienie pozyskiwania środków przez firmy.

Treść promocyjna

Archiwum: marzec 2023