Praca poza granicami Polski wywołuje pytania o należne opłaty. Jak wyglądają podatki dla pracujących za granicą? W jaki sposób się rozliczać, aby nie stracić, ale i nie mieć problemów? Dowiedz się!

Jeżeli pracujesz i pobierasz wynagrodzenie w innym państwie, zapewne zastanawiasz się, jak wygląda w twoim przypadku kwestia opłacania różnych danin publicznych. Gdzie w zasadzie musisz dokonywać odpowiednich opłat? Jakie warunki pracy za granicą sprawiają, że przestajesz być płatnikiem w Polsce? Poznaj odpowiedzi na wiele pytań kluczowych dla osób pracujących poza terytorium Polski.

Dowiedz się, czym jest podwójny obowiązek podatkowy i jak go uniknąć. Poznaj dwie metody, które ci w tym pomogą i przekonaj się, czym się od siebie różnią. Zobacz, jakie przepisy polskiego prawa warunkują rozmaite kwestie związane z pracą za granicą i czym jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wbrew pozorom sprawa nie jest aż tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Niezależnie od tego, czy już pracujesz w innym państwie, czy też dopiero nosisz się z zamiarem wyjazdu, warto, abyś zdobył niezbędną wiedzę na temat podatków dla pracujących za granicą.

Kto płaci podatki w Polsce?

Na początek poznaj odpowiedź na pytanie o to, kto jest zobowiązany do płacenia stosownych danin nad Wisłą. Obowiązek ten dotyczy osób, które posiadają tytuł polskiego rezydenta podatkowego. Kto to jest? To osoba, która zamieszkuje w Polsce. Abyś posiadał właśnie taki status, musi być przy tym spełnionych kilka warunków.

Po pierwsze, musisz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej dłużej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego. Po drugie, centrum twoich interesów osobistych lub gospodarczych musi znajdować się w Polsce. Co należy rozumieć przez interesy życiowe? Na przykład posiadanie rodziny i prowadzenie gospodarstwa domowego, ale także różnego rodzaju aktywność kulturalną, społeczną czy polityczną. Centrum gospodarcze to twoja firma, wykonywana praca, a nawet konto bankowe. Co ważne, nawet jeżeli nie przebywasz na terytorium RP dostatecznie długo, ale tu znajdują się twoje osobiste lub gospodarcze centra, będziesz posiadać omawiany status, a co za tym idzie – będziesz rozliczać dochody z pracy właśnie tutaj.

Przychody w kraju i za granicą – co zrobić?

Jeżeli jesteś polskim rezydentem, a dochody osiągasz zarówno w kraju, jak i poza nim, podatki rozliczasz w Polsce. Nie ma przy tym znaczenia, jak wiele czasu spędzasz na terytorium RP. Jeżeli spełniasz przedstawiane tu kryterium, obowiązek zapłaty odpowiednich danin musisz wypełnić właśnie tu. W tej sytuacji obowiązuje cię bowiem tak zwany nieograniczony obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powstaje naturalne pytanie. Gdzie w zasadzie musisz dokonywać opłat? Czy musisz spełnić obowiązek związany z daninami przekazywanymi do urzędów skarbowych w obu krajach, zarówno w tym, w którym pracujesz, jak i w Polsce? Tak i nie. Jest to uwarunkowane w określony sposób.

Podwójny obowiązek podatkowy

Może się jednak zdarzyć, że dotyczy cię też ograniczony obowiązek podatkowy na terenie kraju, w którym pracujesz. Co wtedy? Na szczęście, przed tak zwanym podwójnym opodatkowaniem chronią cię umowy dwustronne, które Polska zawiera z różnymi krajami. Stosowane są dwie metody rozwiązania tego problemu. Są to:

  • metoda wyłączenia z progresją;
  • metoda zaliczenia proporcjonalnego, zwana też metodą proporcjonalnego odliczenia.

Pierwsza z nich oznacza, że opodatkowaniu podlegają tylko dochody, które osiągnąłeś na terytorium kraju, w którym posiadasz status rezydencji podatkowej, przy czym samo miejsce zamieszkania nie stanowi o oficjalnym statusie. Druga metoda zakłada, że dochody za granicą i w Polsce łączą się. Kwota podatku zapłaconego za granicą jest odliczana od sumy należności.

Podatki dla pracujących za granicą – zaliczka na podatek dochodowy

Polacy pracujący za granicą mają z wypłaty pobieraną zaliczkę na podatek dochodowy. Robi to pracodawca. Co ważne, najczęściej polscy pracownicy za granicą nie są traktowani jako rezydenci podatkowi w danym kraju, chyba że zamieszkują tam odpowiednio długo i spełniają wszelkie warunki. To sprawia, że jako osoba podejmująca pracę na obczyźnie najczęściej nie będziesz musiał się rozliczać ze wszystkich swoich dochodów. Zarazem, będziesz zobowiązany do tego, aby samemu dbać o proces rozliczenia z zagranicznym urzędem skarbowym.

Pamiętaj, jeżeli nie jesteś rezydentem w obcym kraju, w którym wykonujesz pracę, musisz dokonać rozliczenia tylko tych dochodów, które uzyskałeś właśnie tam. W Polsce musisz rozliczyć wszystko. Jednak, wspomniane wyżej umowy bilateralne między RP a innymi państwami sprawiają, że nie czeka cię podwójne opodatkowanie dochodów zagranicznych. Ochronisz się przed tym, wykorzystując legalne metody unikania podwójnego opodatkowania.

Przepisy związane z ulgą abolicyjną

Metoda wyłączenia z progresją oraz metoda zaliczenia proporcjonalnego omówione powyżej sprawiają, że w zależności od tego, która z nich zostanie zastosowana, pojawiają się pewne dysproporcje w obliczeniu kwoty należnego podatku. Czasami ta różnica jest bardzo wyraźna. W związku z tym w 2008 roku wprowadzono pewne dodatkowe przepisy. Są one określane mianem ulgi abolicyjnej. Pozwalają one na dodatkowe zmniejszenie kwoty, jaką musisz zapłacić w ramach podatku w kraju rezydencji. Ulga abolicyjna ma zastosowanie, gdy do rozliczeń wykorzystywana jest metoda zaliczenia proporcjonalnego.

Wedle zapisów, które zostały zawarte w 27. artykule ustawy o PIT, możesz odliczyć od należnej daniny określoną kwotę. Jest to różnica między kwotą podatku do zapłaty, która powstała w wyniku zastosowania metody zaliczenia proporcjonalnego, a kwotą powstałą według metody wyłączenia z progresją. Mówiąc wprost, nie ma znaczenia, którą z wymienionych metod stosujesz. Niezależnie od tego, unikając podwójnego opodatkowania, zawsze zapłacisz odpowiednią daninę w wysokości takiej, jak gdybyś stosował metodę wyłączenia z progresją.

Omawiana ulga zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy o PIT dotyczy tych osób, które osiągają źródła przychodu wynikające z następujących form zatrudnienia:

Ulga abolicyjna – skutki i zmiany w przepisach. Jak państwo może cię opodatkować?

W wyniku funkcjonowania omawianego mechanizmu, wzrosła motywacja do rozliczania podatków w Polsce przy jednoczesnej pracy w innych państwach. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, średnia kwota ulgi wynosiła od 2500 zł aż do 6000 zł. Tym niemniej, pod koniec listopada 2020 roku wprowadzono pewne zmiany w ustawie o podatku dochodowym. W wyniku tych zmian ustalono ograniczenie ulgi abolicyjnej. Mówi ono, że kwota ulgi nie może być wyższa od wysokości kwoty zmniejszającej podatek. W tej chwili jest to 1360 zł.

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać wraz z pierwszym dniem stycznia 2021 roku. Jakie mogą być reperkusje wprowadzonych korekt? Może to spowodować, że osoba, która pracuje za granicą, będzie musiała odprowadzić wyższy podatek w Polsce. W zależności od pobieranego wynagrodzenia za granicą i rozmaitych elementów twoich finansów, kwota daniny należnej może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Te zmiany naturalnie nie znalazły uznania w oczach pracujących, którzy chcieliby, aby podatki dla pracujących za granicą były jak najniższe.

Reperkusje zmian

Zaproponowane zmiany związane z powyżej omówionym rozwiązaniem wywołały wręcz szereg protestów wśród Polaków, którzy podejmują zatrudnienie w różnych krajach świata, w tym, oczywiście, w Unii Europejskiej. Dotyczyło to między innymi takich państw jak Holandia, Rosja, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. W ostatnim z tych krajów od 2020 roku obowiązuje metoda zaliczenia proporcjonalnego jako mechanizm związany z koniecznością opłacania wiadomych danin na Wyspach i w Polsce.

Zmiana przepisów dotyczących zasady abolicji sprawiła, że osoby pracujące w owych państwach zostały narażone na widmo konieczności opłacania wyższych kwot do polskiego fiskusa. Skutkowało to naturalnym sprzeciwem. W związku z tym, wielu rodaków zaczęło rozważać przeprowadzkę do obcych państw na stałe. Uzyskanie odpowiedniego statusu w Wielkiej Brytanii, USA i innych państwach miało ich bowiem uchronić przed nadmiernymi obowiązkami rozliczeniowymi.

Podatki dla pracujących za granicą – podsumowanie

Omawiane zagadnienie dotyczy dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy Polaków, którzy pracują poza granicami kraju. Kluczowym aspektem, który musisz wziąć pod uwagę, jeżeli jesteś taką osobą, jest fakt unikania podwójnego opodatkowania. Pamiętaj o metodach wyłączenia z progresją oraz o metodzie zaliczenia proporcjonalnego. Znajomość przepisów dotyczących ulgi abolicyjnej pomoże ci zabezpieczyć się przed groźbą opłacania wyższych podatków dla pracujących za granicą.

Niezależnie od tego, czy wykonujesz pracę poza granicami Rzeczypospolitej od dawna, czy też dopiero rozważasz taką możliwość i chcesz uzyskiwać dochód jako Polak pracujący poza krajem, musisz być świadom swoich praw i obowiązków. Podatki dla pracujących za granicą to bez wątpienia specyficzna gałąź polskiego systemu podatkowego. Pamiętaj, by sprawdzić, czy kraj, w którym masz zamiar podjąć pracę, posiada umowę bilateralną dotyczącą kwestii danin publicznych, podpisaną z Polską. Jeżeli nie, możesz zapłacić więcej. 

Archiwum: grudzień 2021
podatki dla pracujących za granicą