Pandemia a rynek pracy – lepsze warunki zatrudnienia pracowników

Pandemia zmieniła rynek pracy mimo, że 85% osób nie zmieniło formy zatrudnienia.