Podatki

Niedopłata podatku PIT – ile wynoszą odsetki? Jak zapłacić zaległy podatek?

Każdy podatnik w ciągu roku płaci zaliczki na podatek dochodowy. Koniec roku podatkowego to czas na złożenie deklaracji rocznej. Może okazać się, że zaliczki były niższe niż kwota ujęta w zeznaniu. Wtedy mówi się o niedopłacie podatku.

Jeśli w twoim rocznym zeznaniu okazało się, że twoje zaliczki na PIT nie były wystarczające, niestety powinieneś jak najszybciej uregulować tę należność. Nie ma żadnego znaczenia, jaka to kwota. Nawet jeśli wynosi ona dosłownie kilka złotych, jesteś zobowiązany do uregulowania tej należności. W przeciwnym razie do zapłaty będziesz miał kwotę niedopłaty wraz z odsetkami za zwłokę. Czym jest niedopłata podatku? Na czym polega nadpłata? Kiedy i gdzie uregulować zaległości? Jakie są konsekwencje braku zapłaty podatku? Sprawdź!

Czym jest niedopłata podatku PIT?

Rozliczenie rocznych przychodów jest obowiązkiem każdego podatnika. Niedopłata podatku PIT ma miejsce wtedy, gdy suma zaliczek wpłacanych w ciągu roku podatkowego jest niższa niż zobowiązanie podatkowe wynikające z zeznania rocznego. Inaczej mówiąc, jest to różnica między podatkiem należnym, który został naliczony przez US, a zaliczkami pobranymi przez płatnika na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zdecydowanie to sytuacja, której każdy wolałby uniknąć, jednak niestety zdarza się bardzo często.

Sprawy podatkowe reguluje Ordynacja podatkowa, jednak nie ma w niej zapisów dotyczących możliwości umorzenia należności, w przypadku gdy płatność jest bardzo mała. W związku z tym jesteś zobowiązany zapłacić należność, nawet jeśli wynosi zaledwie kilka złotych. Pieniądze należy przelać na indywidualny mikro rachunek.

Skąd bierze się niedopłata podatku?

Pracodawca jest zobowiązany wysłać pracownikowi PIT-11 do końca lutego. Następnie podatnik musi złożyć roczną deklarację podatkową. Może się okazać, że trzeba dopłacić pewną sumę. Zastanawiasz się, jakie mogą być przyczyny takiej sytuacji? Otóż może to wynikać z kilku zdarzeń:

  • podatnik nie rozliczył zaliczek na podatek;
  • poszczególne zaliczki były pobierane według niższego stopnia skali podatkowej, natomiast po przekroczeniu progu podatkowego opodatkowanie wyniesie 32%.

Te sytuacje mogą wpłynąć na pojawienie się konieczności pokrycia niedopłaty podatku w Urzędzie Skarbowym. Pamiętaj, aby zapłacić tę należność w terminie.

Czym jest nadpłata podatku dochodowego?

Nadpłata podatku ma miejsce wtedy, gdy suma zaliczek wpłacanych w ciągu roku przez podatnika jest wyższa niż zobowiązanie podatkowe ustalone w deklaracji z danego roku. Taka sytuacja bardzo często ma miejsce, gdy dana osoba korzysta z różnych ulg i odliczeń. Może być także skutkiem rozliczenia kwoty wolnej od podatku, która nie była brana pod uwagę w ciągu roku podatkowego. Nie da się zaprzeczyć, że zwrot podatku jest jedną z najbardziej pozytywnych rzeczy związanych ze skomplikowanymi kwestiami podatkowymi.

Ważne jest również to, że im szybciej uporasz się z deklaracją podatkową, tym szybciej możesz oczekiwać zwrotu nadpłaty. Możesz również zdecydować, czy chcesz odebrać pieniądze osobiście, pocztą, czy na konto bankowe. Oczywiście obecnie najwięcej osób decyduje się na tę trzecią najwygodniejszą opcję.

Skąd się bierze nadpłata podatku w PIT-37?

Nie da się zaprzeczyć, że nadpłata jest sytuacją pożądaną. W takich przypadkach to fiskus zwraca podatnikowi należność. Warto jednak dowiedzieć się, jak rozliczać i wypełniać deklarację, aby nie popełnić żadnych błędów. Jeśli nie jesteś w stanie zrobić tego samodzielnie, możesz skorzystać z pomocy specjalistów. Nadpłata podatku może być wynikiem skorzystania z pewnych ulg i odliczeń, należy do nich między innymi ulga:

  • na dziecko;
  • za pracę za granicą;
  • na internet;
  • rehabilitacyjna;
  • związana z krwiodawstwem;
  • odliczenia z tytułu darowizn;
  • dla młodych;
  • wpłaty na indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

To podstawowe odliczenia, z których korzysta wiele osób, obniżając w ten sposób kwotę podatku do zapłaty. Na obniżenie należności może wpłynąć także kwota zmniejszająca podatek.

Konsekwencje nieuregulowania zaległości – odsetki

Chcesz wiedzieć, jakie grożą ci konsekwencje, jeśli nie zapłacisz należności w wyznaczonym terminie? Niedopłata PIT staje się zaległością podatkową. Za każdy dzień zwłoki fiskus może naliczyć odsetki. Zdecydowanie to sytuacja, której każdy wolałby uniknąć. Jeśli wiesz, że nie będziesz w stanie opłacić danej kwoty w terminie, możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie płatności na raty, choć warto pamiętać, że wymagane jest konkretne uzasadnienie.

Data zapłaty podatku

Rozliczyłeś PIT z 2021 i okazało się, że powinieneś pokryć niedopłatę podatku do Urzędu Skarbowego? Brak płatności należy uregulować do 2 maja 2022 roku. Warto wspomnieć, że przekroczenie tego terminu może wiązać się z naliczaniem odsetek za zwłokę. Każde opóźnienie w zapłacie wiąże się ze stresem i dodatkowymi problemami. Jeśli chcesz uniknąć dodatkowy zmartwień, warto pilnować wszystkich terminów. Jeśli podatki przyprawiają cię o zawrót głowy, możesz skorzystać z pomocy specjalistów, którzy z pewnością chętnie wyjaśnią ci wszystkie zawiłe kwestie.

Jak zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego?

Jeśli jesteś zobowiązany do dopłaty podatku PIT, powinieneś wykonać przelew na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy. Numer mikrorachunku możesz sprawdzić po zalogowaniu się na stronę usługi podatki.gov.pl lub poprosić o taką informację w Urzędzie Skarbowym. Zapłata wskazanej kwoty nie powinna stanowić problemu, aby uporać się z tą sprawą, wystarczy zrobić przelew. Zdecydowanie to bardzo wygodna forma, gdyż nie trzeba stać w długich kolejkach w urzędzie.

Złożenie deklaracji na początku kolejnego roku, za rok ubiegły to obowiązek każdej osoby dorosłej. Nadpłata i niedopłata to dwie opcje, które pojawiają się po złożeniu deklaracji. Nadpłata może wynikać między innymi z zastosowanych ulg i odliczeń. To z pewnością korzystna i pożądana opcja, jednak nie wszyscy mogą na nią liczyć. Urząd Skarbowy zwraca tę kwotę podatnikowi na rachunek bankowy, można również dokonać zwrotu pocztą lub odebrać pieniądze osobiście.

Z kolei konieczność zapłacenia dodatkowej kwoty fiskusowi jest sytuacją, której każdy z nas wolałby uniknąć. Jeśli chodzi o deklarację za rok 2021, niedopłatę podatku musisz wpłacić do 2 maja 2022 na swój indywidualny mikro rachunek. Warto podkreślić, że podatnik jest zobowiązany do zapłaty niezależnie od wielkości należności.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: