Słowo marketing kojarzy się wszystkim z ogółem działań podejmowanych w celu promocji marki. Może występować w różnych formach, jak chociażby reklama czy tworzenie różnych kampanii biznesowych. Celem takich operacji jest dotarcie do jak największego grona odbiorców.

Drugi człon omawianego tematu jest już jednak nieco bardziej skomplikowany. Skrót B2B oznacza pokrótce współpracę między firmami. Jak więc sam marketing ma się do podejmowania kolaboracji z innymi działalnościami? O tym poniżej.

Czym jest marketing B2B?

B2B jest rozwinięciem akronimu pochodzącego od angielskich słów business-to-business. Oznacza to, że dwie lub więcej działalności po podjęciu współpracy, wzajemnie odnoszą z niej korzyści. Przeważnie działa to na zasadzie zarobku jednej ze stron, w zamian za wykonaną na rzecz drugiego podmiotu usługę. Zdarzają się jednak przypadki, w których obie strony czerpią korzyści z wykonywanych wzajemnie usług. Jak zatem połączyć to z marketingiem?

Sytuacja ma się bardzo podobnie. Firmy podejmują działania skupiające się głównie na pozyskaniu klientów biznesowych, a nie odbiorców prywatnych. Wszystkie działania marketingowe są podejmowane dla firm, co niejednokrotnie wiąże się z bardziej złożonym procesem promocji. Dobrze przeprowadzany marketing B2B ma na celu nie tylko zwrócenie uwagi podmiotów biznesowych, ale również przygotowanie dla nich uczciwej i kuszącej oferty. Trzeba zaznaczyć, że konkurencja na rynku jest duża, a pieniądze wykładane w ramach podjętej współpracy to niejednokrotnie kolosalne kwoty.

Rodzaje relacji B2B

Należy zaznaczyć, że podjęte w stronę kontrahenta biznesowego działania marketingowe, muszą być bardziej bezpośrednie niż ma to miejsce w przypadku klientów prywatnych. Ponadto, w całym tym procesie istotny jest kontakt i doskonały dialog, mający zachęcić właściciela firmy zewnętrznej do skorzystania z naszej oferty.

Zobacz także  Czym jest prowizja przy pożyczce gotówkowej?

Standardową relację B2B zawiera się pomiędzy dwiema firmami. Nie ma znaczenia, czy jest to spółka czy też działalność jednoosobowa – zawsze kontrakt będzie sporządzony w ten sam sposób. Trzeba zwrócić jeszcze uwagę na rynek, do którego kierujemy działania. Wyróżniamy dwie jego odmiany:

  • Wertykalny – polega na współpracy dwóch firm reprezentujących tę samą branżę;
  • Horyzontalny – działa na zasadzie pomocy firmie reprezentującej inny sektor gospodarki.

Jak rozpocząć przygodę z marketingiem B2B?

Bez określonych działań promocyjnych w sieci, nasza firma długo nie utrzyma się na rynku. Już na samym starcie przygody, warto pomyśleć nad wyborem odpowiedniej i zaawansowanej platformy B2B oraz umiejscowić ją na adekwatnym do jej specyfiki serwerze.

Kolejnym krokiem, który musimy podjąć jest analiza konkurencji. Sprawdźmy, w jaki sposób marketingowo działają inne firmy, wykonujące podobne do naszych usługi i w pewnym sensie się na nich wzorujmy. Oczywiście, zabronione jest wykradanie opisów bądź tworzenie innego rodzaju plagiatów. Zaleca się również skorzystanie z usług pozycjonowania SEO bądź wdrożenia kampanii marketingowych, polegających na prowadzeniu social mediów, e-mail marketingu czy też kupowania reklam w Google Ads.