Kto może uniknąć wezwania do wojska 2023? W sieci zawrzało, gdy Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych. Szacuje się, że powołanie może otrzymać około 200 tys. rezerwistów. Czy każdy powinien obawiać się wezwania? 

MON zaplanował na rok 2023 powołanie rezerwistów na ćwiczenia wojskowe. Przewiduje się, że trafi na nie nawet 200 tys. żołnierzy rezerwy. Część osób, które otrzymają wezwanie, weźmie udział w szkoleniu dla podoficerów i oficerów rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy, które nie są żołnierzami rezerwy. Grupa ta, w liczbie około 200 osób, ma zdobyć odpowiednie kwalifikacje, które pozwolą pełnić im określone funkcje w strukturach wojskowych. Pojawiają się także pytania o to, kto może uniknąć wezwania do wojska. 2023 będzie zapewne kolejnym rokiem wojny tuż za polską granicą, dlatego takie obawy nie dziwią.

Kto na pewno zostanie powołany na ćwiczenia rezerwy 2023?

Kto może dostać wezwanie do wojska 2023? Według rozporządzenia Rady Ministrów są to osoby z rezerwy mające uregulowany stosunek do służby wojskowej, które nie ukończyły 55 lat. Warunkiem jest niepełnienie przez nie innego rodzaju służby wojskowej. Wśród przewidzianych 200 tys. powołanych znajdzie się miejsce dla kilku grup:

 • około 800 osób w ramach realizacji programu studenckiego – osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia wojskowego (program jest realizowany we współpracy z uczelniami cywilnymi);
 • około 10 tys. żołnierzy rezerwy, którzy pełnią służbę – raz na kwartał na okres przynajmniej dwóch dni wolnych od pracy lub jednorazowo na 14 dni;
 • żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
 • ochotników po ukończeniu 18. roku życia;
 • osób, które spełniły obowiązek służby wojskowej w innym kraju;
 • osób wracających po pobycie zagranicznym, meldujących się na stałe w Polsce;
 • żołnierzy WOT;
 • osób o konkretnych predyspozycjach, wykonujących określone zawody – pielęgniarki, lekarze, kierowcy, prawnicy itp. – mogą zostać wezwani na dwudniowe, weekendowe przeszkolenie.

Kto może uniknąć wezwania do wojska 2023?

Istnieje kilka grup, które nie muszą obawiać się wezwania na szkolenie wojskowe w 2023 roku. Zalicza się do nich przede wszystkim osoby:

 • zajmujące kierownicze stanowiska w urzędach administracji rządowej;
 • pełniące funkcję wójta, burmistrza, radnego;
 • pełniące funkcję posła i senatora (w czasie trwania kadencji);
 • prowadzące własną kampanię wyborczą do sejmu, senatu, europarlamentu, jednostki samorządu terytorialnego;
 • wyłączone z obowiązku pełnienia służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • opiekunowie osób, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • opiekunowie osób o trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • opiekunowie osób obłożnie chorych;
 • opiekunowie dzieci do 18 lat;
 • kobiety w okresie do 6 miesięcy po porodzie oraz kobiety w ciąży;
 • osoby, które przekroczyły wiek wskazany w przepisach.

Jakie są warunki uniknięcia wezwania do wojska 2023?

Czy jest sposób na to, jak uniknąć wezwania do wojska (2023)? W razie otrzymania przydziału na ćwiczenia wojskowe można złożyć odwołanie od decyzji. Czy zwolnienie lekarskie L4 zwalnia z ćwiczeń wojskowych 2023? Skutkiem będzie jedynie odroczenie terminu odbywania szkolenia – po wyzdrowieniu rezerwista powinien stawić się na ćwiczeniach. 

Jak odwołać się od powołania na ćwiczenia wojskowe (2023)? Rezerwista ma na to 14 dni od momentu otrzymania pisma. Odwołanie należy złożyć do Wojskowego Centrum Rekrutacji, które wydało wezwanie. Koniecznie należy wskazać powody, dla których szkolenie miałoby zostać wstrzymane. W przypadku przedstawienia powodów zdrowotnych rezerwista zostanie skierowany do Rejonowej Komisji Wojskowej.

W przypadku pełnienia zasadniczej służby wojskowej obowiązek również może zostać odroczony. Powodem może być zły stan zdrowia, konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny, nauka w szkole ponadpodstawowej, wyższej lub w seminarium duchownym. 

Warto pamiętać, że za niestawienie się na ćwiczenia bez uzasadnienia grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym miejscu i czasie rezerwista może zostać doprowadzony do jednostki przymusowo przez funkcjonariusza policji.

Archiwum: grudzień 2022
Kto może uniknąć wezwania do wojska 2023