Jesteś zainteresowany kredytem dla nowych firm bez zabezpieczeń? To produkt obecnie bardzo pożądany, choć niestety na rynku znajduje się niewiele takich ofert. Czy możliwy jest kredyt dla nowych firm bez zabezpieczeń? Sprawdź!

Osoby, które dopiero ruszają ze swoim biznesem, często decydują się na kredyt dla nowych firm bez zabezpieczeń. Zwykle jednak taki produkt jest dostępny w wariancie z zabezpieczeniem, natomiast początkujący przedsiębiorcy rzadko chcą ustanawiać zabezpieczenia. Są bowiem świadomi, że jeśli poniosą porażkę biznesową, to mogą stracić znacznie więcej niż tylko pieniądze. Warto jednak podkreślić, że na rynku można znaleźć oferty, w których nie wymaga się żadnych zabezpieczeń. Przeczytaj, czym jest zabezpieczenie kredytu. 

Czym dokładnie jest zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu jest rozwiązaniem, dzięki któremu bank może łatwiej odzyskać swoje pieniądze w sytuacji, gdy kredytobiorca nie będzie spłacał kredytu. Oznacza to, że gdy kredytobiorca przestanie regulować swoje zobowiązania, to bank rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Zabezpieczenie spłaty kredytu może być osobiste lub rzeczowe. Do tej pierwszej grupy zalicza się m.in. poręczenie wekslowe lub pełnomocnictwo, natomiast zabezpieczeniem rzeczowym może być np. hipoteka. 

Dlaczego trudno uzyskać kredyt dla nowych firm bez zabezpieczeń?

Zabezpieczenie kredytu przekłada się na mniejsze ryzyko, że osoba biorąca kredyt celowo go nie spłaci, czy też uzna, że spłata innych zobowiązań jest ważniejsza niż spłata kredytu. Gdy go nie ma, to bank może mieć duże problemy z odzyskaniem pieniędzy. Dlatego też trudno uzyskać kredyt dla nowych firm bez zabezpieczeń. Dodatkowo powinieneś wiedzieć, że większe szanse na kredyt dla firm bez zabezpieczeń mają działalności z większym stażem – od 6 do 12 miesięcy.

Czy można wziąć kredyt dla nowych firm bez zabezpieczeń?

Mimo że nie każdy bank może zaoferować kredyt dla nowych firm bez zabezpieczeń, to nie oznacza to, że takie oferty w ogóle nie istnieją. Wśród wymagań banków nie zawsze znajduje się zabezpieczenie kredytu. Niektóre banki oferują kredyty firmowe bez zabezpieczenia nawet do kwoty 500 000 złotych. Gdy jednak dopiero ruszasz ze swoim biznesem, to oczywiście musisz mieć na uwadze, że dostępna kwota dla ciebie może być dużo niższa (maksymalnie do kilku lub kilkunastu tysięcy złotych). Dodatkowo banki często stawiają nowym firmom dodatkowe wymagania takie jak np. konieczność założenia konta firmowego w konkretnej instytucji. 

W powyższym tekście przeczytałeś najważniejsze informacje dotyczące kredytu dla nowych firm bez zabezpieczeń. Jeśli chcesz skorzystać z takiego wsparcia, to pamiętaj, aby dać sobie nieco czasu na zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi ofertami i wybór tej najkorzystniejszej. 

Archiwum: październik 2022
kredyt dla nowych firm bez zabezpieczeń