Konfederacja Lewiatan prognozuje 2022 rok – mniejsze bezrobocie i dalszy wzrost wynagrodzeń

Konfederacja Lewiatan spodziewa się w przyszłym roku dalszego spadku bezrobocia oraz wzrostu wynagrodzeń, którego dynamika będzie jednak wolniejsza niż w 2021 r . Zdaniem Moniki Fedorczuk, ekspertki ds. rynku pracy, bezrobocie na koniec 2022 r. znajdzie się na poziomie 5-5,1%. Konfederacja Lewiatan: dynamika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 7% w skali roku Nadal obserwujemy duże różnice, jeśli chodzi o wysokość bezrobocia, szczególnie na poziomie powiatów, choć analiza danych z ubiegłych miesięcy pokazuje, że sytuacja szybciej poprawia się w tych regionach, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa. Przyszły rok może przynieść zmniejszenie różnic regionalnych mierzonych odsetkiem osób poszukujących pracy, choć oczywiście sytuacja na obszarach dotkniętych problemami strukturalnymi nie zmieni się bez interwencji zewnętrznej – mówi Fedorczuk, która prognozuje kolejne podwyżki płac, lecz nie tak dynamiczne jak miało to miejsce w mijającym roku: W 2022 roku możemy spodziewać się nasilenia oczekiwania podwyżek z uwagi na rosnące ceny paliw i energii. Wydaje się, że będziemy mieli dalej do czynienia ze wzrostem wynagrodzeń, ale już nie tak silnym jak w mijającym roku, choć zróżnicowanym w zależności od branży. Dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw może sięgnąć w skali roku 7% – dodaje ekspertka. Konfederacja Lewiatan: pozostanie na rynku pracy lepszą alternatywą niż przejście Konfederacja Lewiatan spodziewa się w przyszłym roku dalszego spadku bezrobocia oraz wzrostu wynagrodzeń, którego dynamika będzie jednak wolniejsza niż w 2021 r.Zdaniem Moniki Fedorczuk, ekspertki ds. rynku pracy, bezrobocie na koniec 2022 r. znajdzie się na poziomie 5-5,1%. Konfederacja Lewiatan: dynamika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 7% w skali roku Nadal obserwujemy duże różnice, jeśli chodzi o wysokość bezrobocia, szczególnie na poziomie powiatów, choć analiza danych z ubiegłych miesięcy pokazuje, że sytuacja szybciej poprawia się w tych regionach, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa. Przyszły rok może przynieść zmniejszenie różnic regionalnych mierzonych odsetkiem osób poszukujących pracy, choć oczywiście sytuacja na obszarach dotkniętych problemami strukturalnymi nie zmieni się bez interwencji zewnętrznej – mówi Fedorczuk, która prognozuje kolejne podwyżki płac, lecz nie tak dynamiczne jak miało to miejsce w mijającym roku: W 2022 roku możemy spodziewać się nasilenia oczekiwania podwyżek z uwagi na rosnące ceny paliw i energii. Wydaje się, że będziemy mieli dalej do czynienia ze wzrostem wynagrodzeń, ale już nie tak silnym jak w mijającym roku, choć zróżnicowanym w zależności od branży. Dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw może sięgnąć w skali roku 7% – dodaje ekspertka. Konfederacja Lewiatan: pozostanie na rynku pracy lepszą alternatywą niż przejście