Bezrobocie w Polsce spadło w listopadzie do poziomu 5,4%