Bezrobocie w Polsce w porównaniu z październikiem br. spadło w listopadzie o 0,1% i wynosi obecnie 5,4% – szacuje w poniedziałek 6 grudnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jak wynika z danych datowanych na koniec ubiegłego miesiąca, w urzędach pracy zarejestrowanych było 900,1 tys. osób bezrobotnych. To o 10,8 tys. osób mniej niż przed miesiącem, co oznacza spadek o 1,2%. W skali rocznej natomiast liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o 125,6 tys., czyli o 12,2%.

Bezrobocie w Polsce. Maląg: „Tarcza antykryzysowa zadziałała”

Co prawda tempo spadku bezrobocia było dwukrotnie słabsze niż miało to miejsce miesiąc wcześniej, aczkolwiek uwzględniając statystyki z poprzednich lat, to w przeszłości poziom bezrobocia w Polsce w tym okresie rósł (w listopadzie 2018 r. o 1,4%, 2019 r. – o 1,1%, a w listopadzie 2020 r. – o 0,7%). Jak podkreśla Marlena Maląg bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy jest mniej niż przed wybuchem pandemii koronawirusa:

Rynek pracy ustabilizował się. W rejestrach urzędów pracy mamy mniej bezrobotnych niż przed rokiem i mniej niż w lutym 2020 roku, czyli tuż przed pandemią koronawirusa. Mimo zamrożenia gospodarki i niepokoju wśród samych pracowników udało nam się uratować rynek pracy przed dużym wzrostem bezrobocia. Tarcza antykryzysowa zadziałała

– powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Bezrobocie w Polsce z podziałem na województwa

Jak wynika z raportu MRiPS najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim (3,1%), natomiast na drugim końcu znajduje się warmińsko-mazurskie (8,5%). Warto podkreślić, że są to szacunkowe dane. Dokładniejsze informacje na temat skali bezrobocia w Polsce zostaną przedstawione 23 grudnia przez Główny Urząd Statystyczny.

Źródło: Business Insider

Archiwum: grudzień 2021
Bezrobocie w Polsce (3)