Pracodawcy mają coraz większy problem ze znalezieniem pracownika – zwraca uwagę ekspertka Konfederacji Lewiatan Monika Fedorczuk. Kłopot tkwi w kwalifikacjach kandydatów przez co wydłużają się procesy rekrutacyjne i rośnie liczba wakatów. Wpływ na to ma m.in. regularny spadek bezrobocia w Polsce. Według szacunkowych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w sierpniu 2020 r. poziom bezrobocia był na poziomie 5,8%, czyli tyle samo co w lipcu br.

Pracodawcy najczęściej poszukują osób z wykształceniem technicznym

Jak zaznacza Fedorczuk poziom bezrobocia jest nadal wyższy niż przed pandemią Covid-19. W sierpniu 2019 r. wskaźnik bezrobocia wyniósł 5,2%. Mimo tego pracodawcy narzekają na deficyt pracowników. Ekspertka zaznaczyła, że problemem jest brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności kandydatów:

„Mimo wyższej niż przed pandemią stopy bezrobocia wraca problem deficytu pracowników. Pracodawcy mają rosnące problemy ze zrekrutowaniem osób, które posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności. Oczywiście sytuacja poszczególnych osób poszukujących pracy również może się znacząco różnić – najbardziej poszukiwani są ci z wykształceniem technicznym i do prac technicznych” – powiedziała Fedorczuk.

Pracodawcy szukają pracowników. Rynek pracy musi wdrożyć odpowiednie mechanizmy

Monika Fedorczuk wskazała, że kluczowym rozwiązaniem dla rynku pracy jest wprowadzenie systemów, także finansowych, które zapewnią nabycie odpowiednich kompetencji dla osób niezatrudnionych oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników:

„Zgodnie z założeniami tym celom miał służyć Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Mimo rosnących potrzeb, środki przeznaczane ze składek pracodawców na ten cel od lat pozostają na zbyt niskim poziomie, co powoduje za małą dostępność tego wsparcia. Przyszły rok, analizując przedstawiony plan Funduszu Pracy, również nie przyniesie istotnej zmiany w tym zakresie” – wyjaśnia ekspertka Lewiatana.

Archiwum: wrzesień 2021
Pracodawcy szukają pracowników