Jaka kara za niestawienie się na ćwiczenia wojskowe 2023? To pytanie zadaje sobie wiele osób w związku z planowanymi przez MON ćwiczeniami. Jakie sankcje grożą za odmowę udziału w nich? Tego dowiesz się po przeczytaniu naszego artykułu!

MON podjął decyzję o powołaniu rekordowej liczby rezerwistów na ćwiczenia wojskowe w 2023 roku. To postanowienie wzbudziło wiele kontrowersji. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, co grozi za odmowę udziału w ćwiczeniach. Jaka kara za niestawienie się na ćwiczenia wojskowe 2023? Reguluje to między innymi Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Czy od powołania na ćwiczenia wojskowe można się odwołać?

Odwołanie się od wezwania na ćwiczenia wojskowe 2023 jest możliwe, ale nie wstrzymuje ono decyzji. Powołanie na ćwiczenia ma formę decyzji administracyjnej, więc możliwe jest odwołanie na zasadach, które określone są w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Rezerwista ma 14 dni na złożenie odwołania. Organem, do którego należy złożyć dokument, jest szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, które wydało decyzję o powołaniu. Później można jeszcze odwołać się do wyższej instancji.

Należy jeszcze raz podkreślić, że złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Aby odwołanie było uznane za zasadne, konieczne jest podanie ważnych powodów zdrowotnych lub osobistych.

Odmowa wezwania na ćwiczenia wojskowe 2023 – co za to grozi?

Otrzymałeś Kartę powołania na ćwiczenia wojskowe? Odmowa wezwania na ćwiczenia wojskowe 2023 grozi konsekwencjami karnymi. Musisz stawić się na we wskazanej jednostce wojskowej w określonym terminie. Jeżeli tego nie zrobisz, to możesz zostać przymusowo doprowadzony do przypisanej jednostki.

Artykuł 682 Ustawy o ochronie ojczyzny mówi, że osoba, która bez uzasadnionej przyczyny nie zgłosiła się do jednostki w określonym terminie, podlega karze grzywny lub aresztu. We wskazanej ustawie znajduje się również paragraf 2, który stwierdza, że osoby, które nie wykonują poleceń służbowych lub oddalają się z miejsca pełnienia służby, również mogą zostać ukarane. 

Co grozi za niestawienie się na ćwiczenia wojskowe 2023? Możesz zostać doprowadzony do jednostki przez policję. W przypadku niestawienia się na ćwiczenia rezerwiście może grozić również kara pozbawienia wolności do lat 3 lub w wypadkach mniejszej wagi sprawca podlegać będzie grzywnie.

Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych 2023 – kogo dotyczy?

Wiesz już, jaka kara za niestawienie się na ćwiczenia wojskowe 2023 może cię czekać. Warto jeszcze wspomnieć o tym, kto jest zwolniony z ćwiczeń.

Powołanie może dostać każdy rezerwista, który na komisji wojskowej dostał kategorię A. Jak uniknąć kary za niestawienie się na ćwiczenia wojskowe 2023? Nie ponoszą jej ci, którzy są zwolnieni z obowiązku. To osoby zwolnione ze służby wojskowej w wypadku ogłoszenia mobilizacji i wojny oraz:

  • sprawujący urząd senatora lub posła w trakcie trwania kadencji;
  • osoby prowadzące kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego.
  • osoby sprawujące stanowiska kierownicze w urzędach administracji rządowej;
  • osoby, które odbyły służbę zastępczą albo zostały do niej przeznaczone;
  • osoby pełniące funkcję w organach jednostek samorządu terytorialnego lub sprawujące funkcję radnego.

Zgodnie z artykułem 253 duchowni sprawujący kadencję oraz członkowie zakonów mogą zostać powołani jedynie w celu przeszkolenia do pełnienia funkcji kapelana wojskowego. Konieczna jest tutaj zgoda przełożonego kościelnego. Należy jeszcze zaznaczyć, że z ćwiczeń wojskowych nie zwalnia wyższe wykształcenie.

Ćwiczenia wojskowe a zwolnienie lekarskie

Wiesz już jakie konsekwencje za niestawienie się na ćwiczenia wojskowe 2023 przewidują przepisy prawa. Wiele osób zastanawia jeszcze temat zwolnienia lekarskiego i tego, czy można dzięki niemu uniknąć ćwiczeń wojskowych.

W przypadku złożenia zwolnienia lekarskiego powołanie ulega zawieszeniu. Oznacza to, że po jego zakończeniu rezerwista będzie musiał zgłosić się do odbycia ćwiczeń w innym terminie.

Jaka kara za niestawienie się na ćwiczenia wojskowe 2023 jest przewidziana w przepisach? Jeżeli nieobecność rezerwisty nie będzie miała uzasadnionej przyczyny, to czeka go kara grzywny lub nawet pozbawienia wolności.

Archiwum: grudzień 2022
Jaka kara za niestawienie się na ćwiczenia wojskowe 2023