W naszym kraju nie ma konieczności przechodzenia na emeryturę, czyli rezygnowania ze stanowiska pracy na rzecz zasiłku emerytalnego od państwa. Składki pobierane są z naszych podatków bez względu na to, czy zdecydujemy się przejść w pełni na emeryturę, czy też nie. Możesz zatem kontynuować pracę i jednocześnie pobierać emeryturę. Przepisy dodatkowo określają, ile może dorobić emeryt do zasiłku.

Dorabianie na emeryturze – wcześniejsza emerytura i renta

Przepisy ustalają, ile można dorobić na emeryturze. Przekroczenie ustalonych limitów skutkuje karą w postaci zmniejszenia świadczenia lub jego zawieszenia. Dotyczy to rencistów oraz emerytów przechodzących na wcześniejsze świadczenie. 

Ile może dorobić emeryt? Określają to dwa pułapy w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Limity ulegają zmianom co trzy miesiące, a przed wejściem w życie są każdorazowo ogłaszane przez prezesa ZUS. Pierwszy limit dotyczący tego, ile można dorobić do emerytury, wynosi 70% wynagrodzenia przeciętnego za miesiąc – jego przekroczenie oznacza zmniejszenie kwoty świadczenia. Z kolei drugi próg to 130% wynagrodzenia – jego przekroczenie oznacza wstrzymanie świadczeń. 

Ile można zarobić na emeryturze, a ile stracić? 

Do lutego bieżącego roku obowiązują jeszcze limity z roku ubiegłego. To oznacza, że możesz dorobić do 3618,30 zł do świadczenia emerytalnego. Po przekroczeniu tej kwoty (tj. 70% wynagrodzenia) świadczenie ZUS zostaje zmniejszone odpowiednio o kwotę przekroczenia, ale maksymalnie o kwotę 620,37 zł. Kwota ta dotyczy jednak przypadków całkowitej niezdolności do pracy. Maksymalne zmniejszenie dla częściowej niezdolności do pracy to 465,31 zł, a przy rencie rodzinnej dla jednej osoby to 527,35 zł. 

Oznacza to, że jeżeli emeryt przekroczy limit dorobku o kwotę wyższą od maksymalnego obniżenia, zostanie mu odliczone od świadczeń jedynie maksymalne zmniejszenie. Z kolei w przypadku przekroczenia dochodu 6719,70 zł następuje zawieszenie świadczenia. Tyle można zarobić na emeryturze maksymalnie do 28 lutego tego roku. Jest to 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

Należy jednak pamiętać, iż limity tego, ile można dorobić na emeryturze, obowiązują wyłącznie rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku emerytalnego, tj. 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet.

Przekroczenie limitu – co zrobić?

W przypadku przekroczenia limitu musisz zgłosić tę sytuację do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje sprawę i przelicza dochody, po czym ustala odpowiednią karę. Jeżeli przekroczysz przychód o 70% średniego wynagrodzenia miesięcznego, świadczenie zostanie obniżone odpowiednią kwotę (do kwoty maksymalnej). Jednak, gdy przekroczysz limit 130% średniej płacy miesięcznej to zostanie ono zawieszone. 

Brak zgłoszenia przekroczenia limitu skutkuje nałożeniem kary w postaci konieczności zwrotu środków. Będziesz musiał zwrócić do ZUS nienależnie otrzymane środki na koniec roku.

Źródło:
https://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/emerytury_i_renty/4733194,Ile-moze-dorobic-emeryt-grudzien-2020-r-luty-2021-r.html

Archiwum: sierpień 2021
ile może dorobić emeryt