Firmy z sektora MŚP przed widmem bankructwa. Co piąte przedsiębiorstwo obawia się upadłości

Niemal co piąta firma wyraża obawy związane z potencjalnym bankructwem w 2022 r . – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Wśród przyczyn wymienia się szczególnie zmiany prawno-podatkowe, inflację i spadek popytu. Niepewna przyszłość dotyka przede wszystkim małe i średnie podmioty zatrudniające do 49 osób. Firmy z branży budowlanej szczególnie zaniepokojone sytuacją na rynku W 2021 r. o upadłość otarło się ponad 7% firm sektora MŚP. W tym roku czarnego scenariusza obawia się prawie co piąty biznes. Niepokój udziela się głównie przedsiębiorstwom z branży budowlanej, gdyż ewentualnego zakończenia działalności nie wyklucza 32% podmiotów. Sytuację panującą w tym obszarze najlepiej podsumowują zaległości wobec dostawców i banków, które podwyższyły się o niemal 16%, do 6,06 mld zł, podczas gdy dla wszystkich branż zmiana ta wyniosła 11% – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK: Drożeją materiały budowlane, brakuje rąk do pracy, a rynek kontraktów nie jest równie obfity dla firm o różnej specjalizacji. Znów zaczęły pogłębiać się problemy zatorów płatniczych – wyjaśnia prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Do innych branż, które szczególnie mocno obawiają się bankructwa, zaliczają się firmy usługowe (28%), transportowe (24%), handlowe (17%) i przemysłowe (9%). Firmy z sektora MŚP najbardziej zagrożone Niemal co piąta firma wyraża obawy związane z potencjalnym bankructwem w 2022 r.– wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Wśród przyczyn wymienia się szczególnie zmiany prawno-podatkowe, inflację i spadek popytu. Niepewna przyszłość dotyka przede wszystkim małe i średnie podmioty zatrudniające do 49 osób. Firmy z branży budowlanej szczególnie zaniepokojone sytuacją na rynku W 2021 r. o upadłość otarło się ponad 7% firm sektora MŚP. W tym roku czarnego scenariusza obawia się prawie co piąty biznes. Niepokój udziela się głównie przedsiębiorstwom z branży budowlanej, gdyż ewentualnego zakończenia działalności nie wyklucza 32% podmiotów. Sytuację panującą w tym obszarze najlepiej podsumowują zaległości wobec dostawców i banków, które podwyższyły się o niemal 16%, do 6,06 mld zł, podczas gdy dla wszystkich branż zmiana ta wyniosła 11% – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK: Drożeją materiały budowlane, brakuje rąk do pracy, a rynek kontraktów nie jest równie obfity dla firm o różnej specjalizacji. Znów zaczęły pogłębiać się problemy zatorów płatniczych – wyjaśnia prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Do innych branż, które szczególnie mocno obawiają się bankructwa, zaliczają się firmy usługowe (28%), transportowe (24%), handlowe (17%) i przemysłowe (9%). Firmy z sektora MŚP najbardziej zagrożone