Niemal co piąta firma wyraża obawy związane z potencjalnym bankructwem w 2022 r. – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Wśród przyczyn wymienia się szczególnie zmiany prawno-podatkowe, inflację i spadek popytu. Niepewna przyszłość dotyka przede wszystkim małe i średnie podmioty zatrudniające do 49 osób.

Firmy z branży budowlanej szczególnie zaniepokojone sytuacją na rynku

W 2021 r. o upadłość otarło się ponad 7% firm sektora MŚP. W tym roku czarnego scenariusza obawia się prawie co piąty biznes. Niepokój udziela się głównie przedsiębiorstwom z branży budowlanej, gdyż ewentualnego zakończenia działalności nie wyklucza 32% podmiotów. Sytuację panującą w tym obszarze najlepiej podsumowują zaległości wobec dostawców i banków, które podwyższyły się o niemal 16%, do 6,06 mld zł, podczas gdy dla wszystkich branż zmiana ta wyniosła 11% – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK:

Drożeją materiały budowlane, brakuje rąk do pracy, a rynek kontraktów nie jest równie obfity dla firm o różnej specjalizacji. Znów zaczęły pogłębiać się problemy zatorów płatniczych

– wyjaśnia prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Do innych branż, które szczególnie mocno obawiają się bankructwa, zaliczają się firmy usługowe (28%), transportowe (24%), handlowe (17%) i przemysłowe (9%).

Firmy z sektora MŚP najbardziej zagrożone

Podobnie jak w zeszłym roku widmo bankructwa najczęściej spogląda w oczy mikro i małym przedsiębiorstwom. Średnie, zatrudniające od 50 do 249 osób, praktycznie nie biorą takiej możliwości pod uwagę (2% wskazań, w zeszłym roku był to 1%). Firmy posiadające do 10 odbiorców czują się bardziej zagrożone, o ryzyku upadłości bądź zawieszeniu działalności mówi co trzecia (34%).

Firmy obawiają się głównie zmian prawno-podatkowych

Firmy pytane o czynniki, które najbardziej zagrażają dalszej przyszłości ich biznesu w 2022 r., wskazują głównie zmiany prawno-podatkowe. Na kolejnych miejscach wymieniono: spadek popytu (prawie jedna trzecia ankietowanych), inflację (niemal 30%), problemy ze znalezieniem pracowników, wzrost kosztów i kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej (od 10 do 13% wskazań). Z kolei sama pandemia i lockdowny to ewentualny przyczynek do likwidacji firmy według 2% firm.

Źródło: Business Insider

Archiwum: styczeń 2022
Firmy